300 Câu Hỏi Thường Gặp

Th9
22

Câu hỏi 124: Một đám tang Công Giáo diễn ra như thế nào?

Các đám táng Công Giáo thường bắt đầu từ đêm trước khi an táng với buổi canh thức tiễn biệt tại nhà hiếu. Buổi canh thức này gồm có các bài đọc từ Kinh Thánh, […]

Xem Chi Tiết
Th9
22

Câu hỏi 123: Ai có thể làm phép nhà?

Thông thường, ai cũng có thể rảy nước phép và cầu nguyện trong nhà. Trước đây, những người cha trong gia đình sẽ chúc lành cho con cái trước khi chúng đi ngủ. Đó là […]

Xem Chi Tiết
Th9
20

Câu hỏi 122: Làm phép là gì?

“Làm phép”[1] giữ một vị trí riêng trong số tất cả các á bí tích do Giáo Hội lập ra vì lợi ích mục vụ. Như một việc cử hành phụng vụ, làm phép dẫn […]

Xem Chi Tiết
Th9
18

Câu hỏi 121: Có mấy loại “Áo Đức Bà”?

Áo Đức Bà ban đầu là một chiếc áo choàng qua vai và che mặt trước và mặt sau của người mặc. Trong tiếng La tinh, scapula, có nghĩa là xương bả vai. Nhiều cộng […]

Xem Chi Tiết
Th9
16

Câu 120: Có trừ quỷ thật không?

Có! Trừ quỷ liên hệ đến một nghi lễ tôn giáo, trong đó một linh mục được ủy quyền chính thức xua trừ ma quỷ ra khỏi một người, một đồ vật hoặc một nơi […]

Xem Chi Tiết
Th9
14

Câu hỏi 119: Phải chăng người Công Giáo đeo ảnh tượng Thánh để cầu may mắn?

Người Công giáo không đeo ảnh tượng thánh để cầu may mắn. Thay vào đó, họ đeo ảnh tượng để nhắc nhở bản thân về vị thánh, về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thánh mẫu […]

Xem Chi Tiết
Th9
12

Câu hỏi 118: Ảnh tượng khác với ngẫu tượng chỗ nào?

Có nhiều khác biệt giữa ảnh tượng và ngẫu tượng. Khác biệt đó liên quan đến khía cạnh tinh thần. Giáo hội Công Giáo cho phép tạc tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh […]

Xem Chi Tiết
Th6
07

Câu hỏi 117: Sao phải lần hạt Mân Côi? Lần hạt có phải chỉ là lập đi lập lại?

Việc lần hạt để đếm những lời kinh khá phổ biến trong nhiều tôn giáo. Trong Kitô giáo – Chính Thống Giáo có chuỗi Chúa Giêsu. Trong Giáo Hội Công Giáo, có nhiều chuỗi hạt […]

Xem Chi Tiết
Th5
20

Câu hỏi 116: Dầu thánh là gì?

Dầu thánh là chất thể hữu hình được dùng trong các bí tích Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh. Trong bí tích Rửa Tội, việc xức dầu không thuộc về nghi […]

Xem Chi Tiết
Th5
18

Câu hỏi 115: Nước thánh là gì?

Nước thánh là nước thông thường được làm phép trong Thánh Lễ hoặc sau đó.[1] Nước thánh được thừa tác viên có chức thánh làm phép. Không có quy định cụ thể liên quan đến […]

Xem Chi Tiết