300 Câu Hỏi Thường Gặp

Th10
17

Câu hỏi 211: Tại sao lại xảy ra Cuộc Đại Ly Giáo của Giáo hội Đông Phương?

Cuộc Đại Ly Giáo của Giáo hội Đông Phương là một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử Giáo hội. Giống như những cuộc ly giáo sau này, nó xảy ra vì […]

Xem Chi Tiết

Câu hỏi 210. Công đồng Giêrusalem là gì?

Công đồng là những cuộc hội họp chính thức của các Hồng y, Giám mục, thần học gia và những người đứng đầu của các dòng tu, cũng như những đại diện khác của Giáo […]

Xem Chi Tiết

Câu hỏi 209: Những vị thánh tử đạo đầu tiên là ai?

Thánh tử đạo là người đã chọn đau khổ, thậm chí cái chết, hơn là chối bỏ đức tin hoặc các nguyên tắc Kitô giáo. Hiểu theo nghĩa chặt, thánh Stêphanô phù hợp với định […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết
Th9
26

Câu hỏi 208: Những cuộc Thập Tự Chinh là gì?

Lúc đầu, những cuộc Thập Tự Chinh được các Kitô hữu kêu gọi nhằm lấy lại từ tay Hồi giáo các nơi thánh của Kitô giáo ở Đất Thánh. Đạo Hồi khởi đầu vào thế kỷ VII trong vùng đất mà ngày nay gọi là Ả Rập Saudi. Hồi giáo lan rộng khắp vùng Cận Đông cho đến Địa Trung Hải. Các quốc gia, vốn đã từng là Kitô hữu, đã ngã xuống bởi đao kiếm và theo Hồi giáo. Phần phía Đông của Đế chế Rôma (Đế chế Byzantine với nền móng là Constantinople) bị đe dọa bởi sự xâm lăng của Hồi giáo hoặc Đế chế Ottoman. Cuối cùng, Constantinople đã sụp đổ và trở thành thành phố Istanbul.

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết
Th9
12

Câu hỏi 135: Liệu không phạm tội đã đủ chưa?

Phải chăng việc tuân giữ Mười Điều Răn là tất cả những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta? Không! Tránh tội là điều tốt và cần thiết cho hạnh phúc ở đời này và đời sau; tuy nhiên, tránh tội chỉ là […]

Xem Chi Tiết
Th8
16

Câu hỏi 207: Những Ngày Thứ Sáu Và Thứ Bảy Đầu Tháng Có Gì Đặc Biệt?

Có một điều độc đáo đậm tính Công giáo là lòng sùng kính trong những ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng. Đi nhà thờ vào Chúa Nhật chắc chắn là một truyền thống [...]
Xem Chi Tiết
Th8
13

Câu hỏi 206: Giờ Thánh Là Gì?

Có thể tìm thấy nguồn gốc của giờ thánh tại thời điểm Chúa Giêsu Kitô trong Vườn Giêtsêmani, khi Ngài yêu cầu các môn đệ của mình tỉnh thức cầu nguyện với Ngài. Họ ngủ [...]
Xem Chi Tiết
Th8
11

Câu hỏi 205: Liệu Những Việc Sùng Kính Riêng Tư Có Làm Suy Giảm Những Linh Đạo Lành Mạnh Không?

Đừng bao giờ đặt ra một sự cạnh tranh giữa việc thờ phượng riêng tư và thờ phượng chung. Hình thức cầu nguyện này sẽ nuôi dưỡng hình thức kia. Kể từ Công đồng Vaticanô [...]
Xem Chi Tiết
Th8
09

Câu hỏi 204: Lòng Đạo Đức Là Gì?

Lòng đạo đức là một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận lãnh trong bí tích Rửa Tội và được củng cố trong bí tích Thêm Sức. Những ơn này giúp ta [...]
Xem Chi Tiết
Th8
06

Câu hỏi 203: Việc Thờ Phượng Chung Liệu Đã Đủ Đối Với Kitô Hữu?

Thờ phượng là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta đọc thấy trong Mười Điều Răn: “Ngươi phải giữ ngày Sabát”. Người Công giáo tôn trọng ngày Sabát bằng cách tham [...]
Xem Chi Tiết