Không phải lúc nào các Giáo Hoàng cũng mặc y phục màu trắng. Cho đến thời Đức Giáo Hoàng Piô V (1566-1572), các Giám mục Rôma mặc áo choàng Hồng y có màu đỏ tươi, nhưng để phân biệt với các Hồng y khác, áo của Giáo Hoàng có viền màu trắng. Đức Piô V đã là một tu sĩ Dòng Đa Minh trước khi được nâng lên thành Hồng y, và những tu sĩ Dòng Đa Minh mặc tu phục toàn màu trắng. Khi trở thành Giáo Hoàng, Đức Piô V vẫn giữ nguyên y phục màu trắng của mình và chỉnh sửa nó cho phù hợp với sứ vụ mới của mình trong tư cách là Giáo Hoàng. Kể từ thời điểm đó, tất cả các Giáo Hoàng đều mặc áo chùng toàn màu trắng với chiếc mũ sọ (zucchetto) trắng. Nếu Đức Piô là một tu sĩ Dòng Phanxicô thay vì Đa Minh, thì có lẽ Đức Giáo Hoàng bây giờ đã mặc y phục màu nâu. (Nhân tiện, các Hồng y mặc y phục màu đỏ tươi thể hiện sự sẵn sàng hy sinh vì Đức Giáo Hoàng.)

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 384.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *