Thờ phượng là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta đọc thấy trong Mười Điều Răn: “Ngươi phải giữ ngày Sabát”. Người Công giáo tôn trọng ngày Sabát bằng cách tham dự Thánh Lễ vào các Chúa Nhật và những ngày lễ buộc.

Nhưng thờ phượng chỉ là một phần của toàn bộ. Trong các thư của mình, Thánh Giacôbê đề cập rằng đức tin và việc làm đều quan trọng, không phải là việc chọn một trong hai. Thật vậy, ngài tiếp tục rằng đức tin không việc làm là đức tin chết. Do đó, các Kitô hữu chứng tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa bằng các việc thiện. Hãy xem bất cứ người nào được phong thánh, từ Đức Trinh Nữ Maria đến một thánh nhân thời nay, tất cả họ là những gương mẫu sống động về lối sống Phúc Âm của Chúa Kitô. Chúa Kitô cảnh báo các môn đệ rằng đức tin là ánh sáng không nên giấu đi.

Các nhà truyền giáo thường làm các công việc tốt lành trước khi rao giảng cho mọi người. Một khi gặp được tình yêu của Thiên Chúa ngang qua các Kitô hữu, người ta dễ trở lại đạo hơn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Tin Mừng Sự Sống, đã kêu gọi một công cuộc tái truyền giáo. Nhờ phép Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta trở thành đại sứ của Chúa Kitô trong các gia đình, cộng đoàn, thành thị, quốc gia và thế giới của chúng ta. Nhưng điều đó phải khởi sự trước tiên ở cấp độ cá nhân.

Thánh Frances thành Rôma, một nữ giáo dân, là người vợ và là người mẹ sống vào thế kỷ XVII, thường dấn thân cho những việc lành đơn giản bằng cách chăm sóc gia đình mình nghiêm túc và chu đáo. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã viết trong tác phẩm “Con Đường Bé Nhỏ” của mình rằng sự thánh thiện có thể đạt được bằng những điều nhỏ nhặt ta làm hằng ngày. Chúa Giêsu ra đi chăm sóc người bệnh, người hấp hối, và những người bị loại trừ; và vì là những người bước theo Ngài, chúng ta cũng phải làm như vậy.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 261-262.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *