Triết Sử

Th9
25

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Al-Ghazali và Phái Sufism (Câu 152 – 153)

Al-Ghazali là ai? Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) là một triết gia, thần học gia, luật gia và thầy pháp thần bí của Hồi giáo. Ông sinh ở vùng Trung Đông thuộc Khurisan (hay Khorasan) và […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th9
17

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Al-Kindi và Avicenna (Câu 149 – 150)

Sự đóng góp chính của al-Kindi cho Triết học là gì? Abu Yusuf al-Kindi (800-850), tiếng Latin là Alkindus, vừa có một di sản đáng khâm phục lại vừa có một vị trí quan trọng […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
27

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Peter Abelard được biết tới trong giới Triết học nhờ điều gì? Peter Abelard (1079-1149) là thần học gia người Pháp đã viết tác phẩm Theologia Christiana, một nỗ lực sử dụng logic (luận lý) […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
23

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 141 – 144): Anselm và Peter Lombard

Đâu là những nền tảng trong lập luận hữu thể học của thánh Anselm là gì? Trước hết, lập luận của thánh Anselm (1033-1109) về sự hiện hữu của Thiên Chúa dường như phụ thuộc […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
09

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 138 – 140) CÁC TRIẾT GIA KINH VIỆN

Các nhà triết học Kinh viện là ai? Các nhà triết học kinh viện là những người có ảnh hưởng quan trọng tới trường phái triết học vào những giai đoạn thuộc Trung cổ. Người […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
06

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 136 – 137) Johannes Scotus Eriugena và Thánh Isidore thành Seville

Đức giáo hoàng Honorius III đã lưu ý gì về tính dị giáo trong luận thuyết của Johannes Scotus Eriugena? Trong cuốn De Divisione Naturae, Eriugena đã trình bày một lối nhìn theo trường phái […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
01

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 134 – 135) Nhóm Encyclopedists và Johannes Scotus Eriugena

Nhóm Encyclopedists là những ai? Họ là những học giả đã nỗ lực trình bày một cách hệ thống toàn bộ hiểu biết con người vào thời đại của mình. Nổi bật trong số họ […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th7
25

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 132 – 133) TRIẾT HỌC TRUNG CỔ

Thánh Augustine có ý gì khi nói, “Lạy Chúa, xin làm cho con nên tốt lành…”? Thánh Augustine (354-430) nhìn nhận về chính mình là kẻ hoang đàng trong thời tuổi trẻ, sự hoang đàng […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th7
15

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 130 – 131) TRIẾT HỌC TRUNG CỔ

Thánh Augustine đã thú nhận gì trong Tác phẩm Confessions (Tự thú)? Tầm quan trọng nơi tác phẩm Tự Thú (Confessions) của thánh Augustine (354-430) không đặt nặng ở những gì ngài gợi mở về […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th7
11

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 127 – 129) TRIẾT HỌC TRUNG CỔ

Hình từ Internet Triết học Trung cổ là gì? Triết học Trung cổ là giai đoạn lịch sử của tư tưởng từ thế kỷ thứ Tư cho tới thế kỷ thứ Mười bốn, vốn chiếm […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết