Sử Liệu

Mar
01

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 102 – 108] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Plotinus, người có đóng góp lớn trong trường phái Tân Plato (ảnh: internet) TỪ TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO TỚI THỜI KỲ PHỤC HƯNG Phải chăng Plato và Aristotle đã ảnh hưởng trên Kitô Giáo giai […]

Xem Chi Tiết
Jul
04

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626 Tác giả: Linh mục Nguyễn Hai Tính, S.J. Tu sĩ Nguyễn Huy Hoàng, S.J. Lời dẫn: Bài viết này không đề cập trực tiếp đến vai trò […]

By Majorica | Sử Liệu . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Jul
04

Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18

Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18 Bài thuyết trình tại hội thảo khoa học “Bình Định và Chữ Quốc Ngữ” Quy Nhơn, 13/1/2016 T.S. […]

By Majorica | Sử Liệu . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Jul
03

Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý

Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý Sách Giáo Lý Của Cha Girolamo Maiorica và Sáng Kiến Hội Nhập Văn Hoá Tác giả: Lm. Nguyễn Hai Tính, SJ Lời Dẫn: Khi đặt chân đến Đất […]

By Majorica | Sử Liệu . Tài Liệu
Xem Chi Tiết