Itinerarium Mentis in Deum (Hành trình từ lí trí đến đức tin) là tác phẩm của thánh Bonaventure, tu sĩ Dòng thánh Phanxicô, triết gia Trung cổ lừng danh, và được mệnh danh là tiến sĩ Seraphim. Itinerarium Mentis in Deum nhấn mạnh đến các nhân đức và dạy cách thức thực hành tôn giáo. Tác phẩm trình bày kinh nghiệm của một người nghèo vào trong sa mạc[1] để tìm kiếm sự bình an thực sự qua đời sống chiêm niệm. Hành trình này được thánh nhân trình bày như là một sự bay lên cao của tinh thần được thiên thần Seraphim hướng dẫn để vươn tới Hiện Hữu Thiện Hảo. Tương tự như một chiếc thang được bắc từ dưới đất lên tới trời, tác phẩm gợi mở những chặng của hành trình đến cùng Thiên Chúa. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ xin trình bày một vài ý tưởng trong chương II của tác phẩm với tựa đề “Suy đoán về Chúa trong những dấu tích của thế giới khả giác – The speculation on God in the vestiges in this sensible world” và những suy tư vụng về của mình trong khi tìm hiểu ý định của tác giả.

 

Download (PDF, 216KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *