Kính gửi: Quý Bề Trên, Quý Vị hữu trách và Quý Anh Chị Em

Trong khuôn khổ huấn luyện và đào tạo trí thức cho các tu sĩ Dòng Tên cũng như mở rộng cho mọi ứng viên giáo sĩ, tu sĩ và thừa tác viên tông đồ giáo dân, Học Viện thánh Giuse thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam (Saint Joseph Jesuit Scholasticate – SJJS) sẽ tổ chức kỳ tuyển sinh chương trình triết học và nhân văn niên khóa 2024-2025.

 1. Điều kiện dự tuyển
  • Mở rộng cho mọi thành phần (nữ và nam, tu sinh, tu sĩ, và giáo dân)
  • Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, hoặc một văn bằng tương đương
  • Trình độ Anh Văn tương đương IELTS 4.0 – 4.5.
 2. Hồ sơ dự tuyển
  • Thư hay email giới thiệu của vị hữu trách: giám mục giáo phận, đối với chủng sinh; bề trên, đối với tu sĩ; cha xứ, đối với giáo dân.
  • Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH, bằng đại học, cao đẳng, hoặc tương đương
  • Phiếu ghi danh (đính kèm thông báo này hoặc tải tại đây)
 3. Nội dung thi
  • Bài thi tiếng Anh IELTS
  • Bài nghị luận tiếng Việt
  • Cuộc phỏng vấn với Giám Học Chương trình Nhân Văn – Triết Học
 4. Tiêu chuẩn trúng tuyển
  • Tiếng Anh: kết quả từ 4.5 trở lên (N.B. trong trường hợp không đủ, có thể thương lượng để được nhận với việc phụ đạo hoặc tăng cường tiếng Anh do Học Viện tổ chức thêm)
  • Tiếng Việt: kết quả trên trung bình (hệ điểm 20)
  • Phỏng vấn: thí sinh cho thấy khả năng học và mong muốn học tại Học Viện Dòng Tên
 5. Đăng ký và dự thi
  • Thí sinh có thể đăng ký dự thi bất cứ lúc nào sau thông báo này đến ngày 15/08/2024. Học vụ và Giám Học sẽ linh động tổ chức thi tuyển (theo nhóm nhỏ) tuỳ thoả thuận với vị hữu trách của các thí sinh.
  • Dự kiến mỗi tháng 04, 05, 06, 07, 08 năm 2024 đều có đợt thi tuyển
  • Liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ cho Lm. Giuse Bùi Quang Minh, SJ, Giám Học Khối Triết Học và Nhân Văn, theo địa chỉ email: [email protected] hoặc trực tiếp qua số điện thoại: 086 607 7827.

Trong mọi trường hợp, các vị hữu trách có thể trao đổi với giám học để thích nghi các tiêu chuẩn cho phù hợp với hoàn cảnh đào tạo của hội dòng và đảm bảo chất lượng học tập sau này cho các sinh viên.

Xin cảm ơn quý Bề Trên, Quý Vị hữu trách và Quý Anh Chị Em!

 

Học Viện Dòng Tên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

  Tm. Ban Giám Hiệu Học Viện

Lm. Giuse Bùi Quang Minh, S.J.

Giám Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *