Bài Viết

Th4
27

Câu hỏi 113: Khi nào một người không được phép rước lễ?

Một người Công Giáo không bao giờ được phép rước lễ trong tình trạng tội trọng. Một người trong tình trạng này phải lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một người Công giáo không bao […]

Xem Chi Tiết
Th4
26

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXI, Thường Niên, Năm C: Dt 12:5-7, 11-13 Bài đọc này kết thúc lời kêu gọi luân lý ở 10:26-12:13. Sau khi trình bày cho độc giả một đoàn chứng […]

Xem Chi Tiết
Th4
25

Câu hỏi 112: Có thể rước lễ bao nhiêu lần trong một ngày?

Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (Thánh Lễ) mà người đó tham dự. Bản […]

Xem Chi Tiết
Th4
24

Tìm hiểu thư Phaolô: Về ĐỨC TIN CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG THƯ DO THÁI

(Bài đọc trong Chúa Nhật XX, Thường Niên, Năm C: Dt 12:1-4) Chương 11 thư Do Thái đã trình bày hàng loạt những mẫu gương đức tin trong lịch sử Ít-ra-en: mẫu gương của những […]

Xem Chi Tiết
Th4
23

Câu hỏi 111: Bốn Mươi Giờ và Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) là gì?

Hy Lễ Thánh Lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Mọi việc thờ phượng đều tuôn chảy từ Thánh Lễ, như Các Giờ Kinh Phụng Vụ chung, các giờ chầu […]

Xem Chi Tiết
Th4
22

Hỏi đáp Triết học (211-212): CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI GIẢM NHẸ của P.GASSENDI

Chủ nghĩa hoài nghi giảm nhẹ hay dung hòa được Pierre Gassendi giải thích là gì? Pierre Gassendi (1592-1655) đã lập luận rằng, những chân lý chắc chắn hay tất yếu có thể không được […]

Xem Chi Tiết
Th4
21

Hỏi đáp Triết học (208-210): Linh mục PIERRE GASSENDI LÀ AI?

Pierre Gassendi là ai? Pierre Gassendi (1592-1655) là một linh mục Công giáo vốn có ảnh hưởng lớn trong việc chứng minh khoa học thực nghiệm là đúng cho các nhà giáo điều tôn giáo. […]

Xem Chi Tiết
Th4
20

Hỏi đáp Triết học (206-207): Về NHỮNG TƯ TƯỞNG GIA TỰ DO đầu thế kỷ XVII

“Những tư tưởng gia tự do” vào đầu thế kỷ XVII sau thời Montaigne gồm những ai?  “Các tư tưởng gia tự do” sau thời Montaigne (1533-1592) đã kết hợp chủ nghĩa Hoài nghi Pyrrhonic […]

Xem Chi Tiết

Hỏi đáp Triết học (203-205): HIỂU BIẾT GIÁC QUAN và CHỦ NGHĨA ROSICRUCIANISM

Hiểu biết giác quan là gì? Hiểu biết giác quan là thông tin được thu thập ngang qua các giác quan của chúng ta, như nhìn, đụng chạm, nghe,…vv… Ai là những người bảo vệ […]

Xem Chi Tiết
Th4
18

Hỏi đáp Triết học (197-202): Về CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI ACADEMIC VÀ PYRRHONIC

Chủ nghĩa hoài nghi Academic và Pyrrhonic là gì? Vào thời Phục hưng và đầu thời hiện đại phục hồi những ý tưởng của Hy lạp cổ địa, trường phái hoài nghi Academic là quan […]

Xem Chi Tiết