Bài Viết

May
24

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 5)

Nghĩa vụ công dân. Theo lý thuyết khế ước xã hội truyền thống, một khi chúng ta đã xác định những điều mà chính phủ có thể yêu cầu công dân của mình làm một […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
May
21

Ngôn Sứ – Người Nói Lời Hy Vọng

Ngôn Sứ - Người Nói Lời Hy Vọng Phân Tích Và Chủ Giải Ed 37,1-14 Tôma-Thiện Nguyễn Đăng Trung, S.J. Email: [email protected] Thần Sinh I,  Tháng 4 năm 2021 Abstract Trong dòng lịch sử dân [...]
Xem Chi Tiết
May
19

Câu hỏi 194: Đâu Là Các Lời Kinh Khác Về Đức Maria Mà Tín Hữu Công Giáo Biết Đến?

Người Công Giáo gọi bất kỳ lời kinh nào liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria (thường thì Đức Maria chỉ được gọi là Mẹ Được Chúc Phúc) là những lời kinh “Maria”. Kinh Kính [...]
Xem Chi Tiết
May
17

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 4)

Những nghĩa vụ của chính phủ. Cho đến lúc này, chúng ta đã suy tư về những nghĩa vụ mà bà Judy K. có thể có đối với những người khác trong cộng đồng. Nhưng […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
May
12

Câu hỏi 193: Kinh Truyền Tin (Angelus) Là Gì?

Có một câu chuyện đùa xa xưa thế này: Một nông dân chất phác vào thị trấn để xưng tội thường niên với linh mục quản xứ. Sau khi nghe ông này xưng tội và [...]
Xem Chi Tiết
May
10

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 3)

Công bình phân phối, thủ tục và cơ cấu. Việc đạt được một cộng đồng công bình có thể khá phức tạp. Bà Judy K. muốn chắc chắn rằng phí bảo dưỡng ao hồ phải […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
May
05

Câu hỏi 192: Đức Maria Có Thực Sự “Đầy Ân Sủng”?

Chaire kecharitomene (tiếng Hy Lạp) là lời thiên thần Gabriel dùng để chào Đức Maria trong Lc 1,28. Thánh Giêrônimô đã dịch cụm từ này sang tiếng Latinh thành Ave gratia plena. Tiếng Hy Lạp [...]
Xem Chi Tiết
May
03

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 2)

Hai khế ước xã hội Thuật ngữ ‘khế ước xã hội’ được sử dụng rộng rãi trong cũng như ngoài môi trường học thuật; không một ngành học nào ‘sở hữu riêng’ thuật ngữ này. […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Apr
30

Phi-Nền-Móng (Ungrund) Hay Tột-Cội-Nền-Móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Phi-Nền-Móng (Ungrund) Hay Tột-Cội-Nền-Móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học [...]
Xem Chi Tiết
Apr
28

Câu hỏi 191: Kinh Kính Mừng Đến Từ Đâu?

Chắc hẳn lời kinh đậm tính Công Giáo nhất trong tất cả các kinh nguyện là Kinh Kính Mừng (Hail Mary trong tiếng Anh, hay Ave Maria trong tiếng Latinh). Nhiều Kitô hữu không phải [...]
Xem Chi Tiết