Bài Viết

Aug
23

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 141 – 144): Anselm và Peter Lombard

Đâu là những nền tảng trong lập luận hữu thể học của thánh Anselm là gì? Trước hết, lập luận của thánh Anselm (1033-1109) về sự hiện hữu của Thiên Chúa dường như phụ thuộc […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Aug
22

Tự Do, Trách Nhiệm, và Thần Khí (Chúa Nhật thứ Mười Ba: Gal 5:1,13-18)

Trong các phần trước, các bài đọc đã tập trung vào sự công chính hóa bởi đức tin vốn tách biệt khỏi việc thực thi Lề Luật. Tuy nhiên, nếu các tín hữu không còn […]

Xem Chi Tiết
Aug
12

Câu hỏi 87. Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

Một người Công Giáo được rửa tội đến tuổi khôn và bị bệnh “nặng” có thể được nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Giáo Hội định nghĩa bệnh “nặng” là bệnh đe dọa đến […]

Xem Chi Tiết
Aug
12

Nên Một trong Đức Ki-tô (Chúa Nhật thứ Mười Hai: Gal 3:26,26-29)

Bài đọc tuần này là phần kết cho một lập luận khá dài và phức tạp mà thánh Phao-lô phát triển ở chương 3 nhằm ngăn chặn các tín hữu Ga-lát khỏi phép cắt bì […]

Xem Chi Tiết
Aug
09

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 138 – 140) CÁC TRIẾT GIA KINH VIỆN

Các nhà triết học Kinh viện là ai? Các nhà triết học kinh viện là những người có ảnh hưởng quan trọng tới trường phái triết học vào những giai đoạn thuộc Trung cổ. Người […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Aug
06

Được Nên Công Chính Nhờ Đức Tin – Chúa Nhật thứ Mười Một TN: Gal 2:16,19-21

Với đoạn văn này, chúng ta đi vào tuyên bố minh bạch nhất của thánh Phao-lô về sự công chính nhờ đức tin. Nếu các nhà giảng thuyết định nói bất cứ thứ gì về […]

Xem Chi Tiết
Aug
06

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 136 – 137) Johannes Scotus Eriugena và Thánh Isidore thành Seville

Đức giáo hoàng Honorius III đã lưu ý gì về tính dị giáo trong luận thuyết của Johannes Scotus Eriugena? Trong cuốn De Divisione Naturae, Eriugena đã trình bày một lối nhìn theo trường phái […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Aug
05

Câu 86. “Xức Dầu Bệnh Nhân” là gì?

“Xức Dầu Bệnh Nhân” là một thuật ngữ thường được sử dụng trước công đồng Vatican II để chỉ một khía cạnh của bí tích: lần xức dầu cuối cùng mà một người lãnh nhận […]

Xem Chi Tiết
Aug
01

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 134 – 135) Nhóm Encyclopedists và Johannes Scotus Eriugena

Nhóm Encyclopedists là những ai? Họ là những học giả đã nỗ lực trình bày một cách hệ thống toàn bộ hiểu biết con người vào thời đại của mình. Nổi bật trong số họ […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Jul
25

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 132 – 133) TRIẾT HỌC TRUNG CỔ

Thánh Augustine có ý gì khi nói, “Lạy Chúa, xin làm cho con nên tốt lành…”? Thánh Augustine (354-430) nhìn nhận về chính mình là kẻ hoang đàng trong thời tuổi trẻ, sự hoang đàng […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết