Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Nov
20

Chiến Lược: Các Chủ Đề Thần Học

Mặc dù vắn gọn, thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca lại phong phú về thần học. Những chủ đề quan trọng nhất của nó bao gồm sự tuyển chọn, sự bắt chước, lời kêu gọi sống một đời […]

Xem Chi Tiết
Nov
18

Khi Đức Ki-tô Trở Lại – Chúa Nhật XXXIII (1Tx 5:1-6)

Khi giải thích sự liên kết khăng khít giữa sự phục sinh của Đức Ki-tô và sự phục sinh của các tín hữu, thánh Phao-lô chuyển sang đề tài về thời gian: Khi nào sự […]

Xem Chi Tiết
Nov
16

Đức Ki-tô sẽ Trở Lại – Chúa Nhật XXXII (1Tx 4:13-18)

Trong những tuần cuối cùng của Mùa Thường Niên, bài đọc sẽ được lấy từ 2 bản văn nói về sự trở lại của Đức Ki-tô. Cả hai bản văn đều xảy ra trong phần […]

Xem Chi Tiết
Nov
13

Làm Việc Đêm Ngày – Chúa Nhật XXXI (1Tx 2:7b-9,13)

Với bài đọc này, thánh Phao-lô quay trở lại chủ đề noi gương khi trình bày chính ngài như một mẫu gương để tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca noi theo. Bản văn này sẽ dễ hiểu nếu […]

Xem Chi Tiết
Nov
11

Những Người Noi Theo Thánh Phao-lô và Những Mẫu Gương cho Tha Nhân – Chúa Nhật XXX (1Tx 1:5c-10)

Tiếp nối tuần trước, bài đọc này tiếp tục phần còn lại của lời nguyện tạ ơn được thánh Phao-lô công bố thay mặt tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Trong những lời nguyện tạ ơn của mình, […]

Xem Chi Tiết
Nov
09

Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến của Dân Chúa – Chúa Nhật XXIX (1Tx 1:1-5b)

Bài đọc này gồm có lời chào của thánh Phao-lô đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và đoạn đầu của phần tạ ơn trong bức thư vốn sẽ được tiếp nối ở bài đọc tuần sau. […]

Xem Chi Tiết
Nov
06

Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca

Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca, bản văn được viết sớm nhất của Tân Ước, được soạn khoảng 50-51 S.C.N., không tới hai mươi năm sau cái chết của Chúa Giê-su. Bài đọc Phụng vụ sử dụng thư […]

Xem Chi Tiết
Nov
04

Chiến Lược: Các Chủ Đề Thần Học

Thư Phi-líp-phê trình bày cho các nhà giảng thuyết hai chủ đề thần học: sự tự xóa mình và sự bắt chước. Cả hai phải được hiểu trong bối cảnh rộng lớn hơn của đời […]

Xem Chi Tiết
Nov
02

Tìm hiểu thư Phao-lô: Bí Quyết để được No Thỏa – Chúa Nhật XXVIII (Pl 4:12-14, 19-20)

Bản văn này nằm ở phần cuối của thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (4:10-20) trong đó thánh Phao-lô cảm ơn cộng đoàn vì những hỗ trợ vật chất được gửi đến cùng anh Epaphroditus. Thánh […]

Xem Chi Tiết
Oct
30

Tìm hiểu thư Phao-lô: Sống Không Lắng Lo – Chúa Nhật XXVII (Pl 4:6-9)

Bài đọc ngắn này nằm ở phần cuối trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, trong đoạn thánh Phao-lô kêu gọi hai phụ tá của ngài là Euodia và Syntyche hòa giải với nhau (4:1-9). Kêu […]

Xem Chi Tiết