Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Th10
14

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa: 1 Tm 1:12-17 (Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tư TN)

Như tôi đã xác định, bài đọc này diễn ra trong mục mà thánh Phao-lô ủy thác nhiệm vụ đầu tiên cho Ti-mô-thê (1:3-20). Nó có chức năng trình bày thánh Phao-lô như một mẫu […]

Xem Chi Tiết
Th10
07

Tìm Hiểu Bối Cảnh Văn Chương Thư 1 Ti-mô-thê

Theo 1 Ti-mô-thê, thánh Phao-lô đã đặt Ti-mô-thê ở Ê-phê-sô để cai quản giáo hội ở đó khi ngài đi Mác-cê-đô-ni-a thuộc Hy Lạp, một tỉnh của đế quốc Rô-ma (1:3). Để hỗ trợ cho […]

Xem Chi Tiết
Th9
30

BỐI CẢNH LỊCH SỬ THƯ 1 TI-MÔ-THÊ

Nếu thánh Phao-lô không phải tác giả của Những Thư Mục Vụ, chắc hẳn phải có một ai đó, ắt phải rất quen thuộc với truyền thống Phao-lô, biên soạn chúng vào cuối thế kỷ […]

Xem Chi Tiết
Th9
24

Tìm Hiểu Thư 1 và 2 Ti-mô-thê

Thư 1 và 2 Ti-mô-thê, cùng với thư Ti-tô, thường được nhắc đến như những bức thư mục vụ bởi vì chúng cung cấp cho Ti-mô-thê và Ti-tô những hướng dẫn mục vụ để dẫn […]

Xem Chi Tiết
Th9
18

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn (tt): Một con người trong Đức Ki-tô Chúa Nhật XXIII, Thường Niên, Năm C: Phil 9-10, 12-17

Đọc qua lần đầu, ta thấy thư Phi-lê-môn có vẻ là một lá thư khá đơn giản. Không như vẻ ngoài của nó, lá thư mang một thông điệp sâu sắc: tin mừng thay đổi […]

Xem Chi Tiết
Th9
16

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn

Thư thánh Phao-lô gửi Phi-lê-môn chỉ có 25 câu, và chỉ được sử dụng một lần trong Bài đọc Thánh Lễ. Bởi vì Bài đọc chỉ trích lại các cc. 9-10, 12-17, cho nên việc […]

Xem Chi Tiết
Th9
03

Chiến Lược: Các Chủ Đề Thần Học

Những ai sử dụng thư Ga-lát làm chất liệu để rao giảng sẽ phải đối diện với giáo huấn của thánh Phao-lô về sự công chính hóa. Vì thế, có lẽ sẽ hữu ích nếu […]

Xem Chi Tiết
Th8
26

Thập Giá Đức Ki-tô và Sáng Tạo Mới (Chúa Nhật thứ Mười Bốn – Gal 6:14-18)

Bài đọc cuối cùng của thư gửi tín hữu Ga-lát là một đoạn trong phần kết luận (6:11-18) của lá thư trong đó thánh Phao-lô tóm kết những điểm chính mà ngài đã thực hiện […]

Xem Chi Tiết
Th8
22

Tự Do, Trách Nhiệm, và Thần Khí (Chúa Nhật thứ Mười Ba: Gal 5:1,13-18)

Trong các phần trước, các bài đọc đã tập trung vào sự công chính hóa bởi đức tin vốn tách biệt khỏi việc thực thi Lề Luật. Tuy nhiên, nếu các tín hữu không còn […]

Xem Chi Tiết
Th8
12

Nên Một trong Đức Ki-tô (Chúa Nhật thứ Mười Hai: Gal 3:26,26-29)

Bài đọc tuần này là phần kết cho một lập luận khá dài và phức tạp mà thánh Phao-lô phát triển ở chương 3 nhằm ngăn chặn các tín hữu Ga-lát khỏi phép cắt bì […]

Xem Chi Tiết