Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Th4
28

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về THÀNH ĐÔ THIÊN CHÚA TRONG THƯ DO THÁI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXII, Thường Niên, Năm C: Dt 12:18-19, 22-24a Bản văn này diễn ra ở phần đầu của lời kêu gọi cuối cùng của thư Do Thái (12:14-13:19). Theo đó, các […]

Xem Chi Tiết
Th4
26

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXI, Thường Niên, Năm C: Dt 12:5-7, 11-13 Bài đọc này kết thúc lời kêu gọi luân lý ở 10:26-12:13. Sau khi trình bày cho độc giả một đoàn chứng […]

Xem Chi Tiết
Th4
24

Tìm hiểu thư Phaolô: Về ĐỨC TIN CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG THƯ DO THÁI

(Bài đọc trong Chúa Nhật XX, Thường Niên, Năm C: Dt 12:1-4) Chương 11 thư Do Thái đã trình bày hàng loạt những mẫu gương đức tin trong lịch sử Ít-ra-en: mẫu gương của những […]

Xem Chi Tiết
Th4
15

Tìm hiểu thư Phaolô: THƯ DO THÁI – ĐỨC TIN MÀ NHỜ NÓ CHÚNG TA SỐNG (p.2)

(Tiếp phần 1) … Ý nghĩa của phần thứ hai của định nghĩa dễ hiểu hơn. Đức tin cung cấp bằng chứng cho điều chúng ta không thể thấy. Nghĩa là, đức tin cho phép […]

Xem Chi Tiết
Th4
14

Tìm hiểu thư Phaolô: THƯ DO THÁI – ĐỨC TIN MÀ NHỜ NÓ CHÚNG TA SỐNG (p.1)

Chúa Nhật XIX, Thường Niên, Năm C: Dt 11:1-2, 8-19 Đây là bài đọc Phụng vụ duy nhất lấy từ chương 11, và có lẽ nó là phần quan trọng nhất trong bốn bài đọc […]

Xem Chi Tiết
Th4
09

Tìm hiểu thư Phao-lô: HIỂU BỐI CẢNH CỦA THƯ DO THÁI

So với rất nhiều lần thư Do Thái được sử dụng ở Năm B, thì trong Năm C chỉ có bốn lần nó được sử dụng làm Bài Đọc. Tuy nhiên, trong khi các bài […]

Xem Chi Tiết
Th4
08

Tìm hiểu thư Phao-lô: CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ DO THÁI

Thư Do Thái phát triển hai chủ đề có quan hệ mật thiết với nhau trong suốt Năm C: đức tin và sự chịu đựng. Qua việc trình bày chúng, lá thư đưa ra những […]

Xem Chi Tiết
Th3
25

Tìm hiểu thư Phaolô – CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ CÔ-LÔ-XÊ

Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình […]

Xem Chi Tiết
Th3
17

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ CỦA CÁC TÍN HỮU (Cl 3, 1-5;9-11)

Chúa Nhật XVIII, Thường Niên, Năm C: Col 3:1-5, 9-11         Trong khi ba bài đọc trước đây được rút từ phần mà thư Cô-lô-xê tập trung vào con người và công […]

Xem Chi Tiết
Th3
12

Tìm hiểu thư Phaolô – VAI TRÒ CỦA ĐỨC KITÔ TRONG CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG và CỨU CHUỘC (Cl 1,15-20)

(Chúa Nhật XV, Thường Niên, Năm C: Col 1:15-20) Bản văn này cũng được sử dụng trong Lễ Ki-tô Vua. Tuy nhiên, vào dịp ấy, Bài Đọc bắt đầu ở 1:12 thay vì ở 1:15. […]

Xem Chi Tiết