Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Th10
05

Tìm hiểu thư Phao-lô: Bối Cảnh Văn Chương Thư Rô-ma

Các bản văn của thư Rô-ma được sử dụng trong Năm A lấy từ các chương 3-6, 8, 9, 11-14. Tuy nhiên, các nhà giảng thuyết phải ý thức về cách thức mà Bài đọc […]

Xem Chi Tiết
Th10
02

Tìm hiểu thư Phao-lô: Bối Cảnh Lịch Sử Thư Rô-ma

Khi thánh Phao-lô viết thư Rô-ma, hành trình truyền giáo lần thứ ba của ngài đã đi đến hồi kết ở vũng Địa Trung Hải. Sau khi thiết lập các cộng đoàn ở vùng Tiểu […]

Xem Chi Tiết
Th9
28

Tìm hiểu thư Phao-lô: Tấm Gương của Đức Ki-tô – Chúa Nhật XXVI (Pl 2:1-11)

Đây là phần quan trọng nhất trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê. Cũng được công bố vào Chúa Nhật Lễ Lá, đoạn văn đóng vai trò trung tâm trong những bàn luận về sự tiền […]

Xem Chi Tiết
Th9
26

Tìm hiểu thư Phao-lô: Tan Biến Trong Đức Ki-Tô – Chúa Nhật XXV (Pl 1:20c-24,27a)

Bản văn này diễn ra vào lúc thánh Phao-lô đang giải thích hoàn cảnh của mình cho tín hữu Phi-líp-phê (1:12-26). Ngài bị cầm tù, nhưng sự tù đày của ngài lại có lợi cho […]

Xem Chi Tiết
Th8
25

Tìm hiểu thư Phao-lô: BẮT CHƯỚC THÁNH PHAO-LÔ – CHÚA NHẬT XXXIII (2Tx 3:7-12)

Ngoài vấn đề về Ngày của Đức Chúa, thánh Phao-lô trình bày thêm một vấn đề khác trong thư thứ 2 Thê-xa-lô-ni-ca: sự vô kỷ luật. Chúng ta không biết lý do là gì, nhưng […]

Xem Chi Tiết
Th8
25

Tìm hiểu thư Phao-lô: KHI NÀO ĐỨC KI-TÔ TRỞ LẠI? – CHÚA NHẬT XXXI (2Tx 1:11-2:2)

Bài đọc tuần này trích từ phần cuối cùng của lời tạ ơn của thánh Phao-lô (1:3-12) và mở ra phần nội dung của lá thư trong đó ngài giải quyết một báo cáo sai […]

Xem Chi Tiết
Th6
17

Tìm hiểu thư Phao-lô: CẦU NGUYỆN CHO NHAU – CHÚA NHẬT XXXII (2Tx 2:16 – 3:5)

Bài đọc này thuộc về một mục có chức năng như một lời tạ ơn thứ hai trong thư Thê-xa-lô-ni-ca (2:13-3:16) trong đó thánh Phao-lô tạ ơn Thiên Chúa đã chọn các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca […]

Xem Chi Tiết
Th6
15

Tìm hiểu thư Phao-lô: BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca bắt đầu với một lời chào thăm (1:1-2) và tạ ơn (1:3-12). Việc tạ ơn đặc biệt quan trọng để hiểu được lá thư bởi vì cc. 5-10 bàn về Ngày Đức […]

Xem Chi Tiết
Th6
05

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về BỐI CẢNH LỊCH SỬ TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Nhiều tác giả chất vấn về quyền tác giả của 2 Thê-xa-lô-ni-ca và xếp nó vào (cùng với thư Cô-lô-xê, Ê-phê-xô, và Các Thư Mục Vụ) trong số các thư Phaolô đệ nhị. Một lý […]

Xem Chi Tiết
Th5
16

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

      Các Bài đọc được lấy từ thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca được sử dụng cho các tuần cuối cùng của mùa Thường Niên, một giai đoạn mà Giáo Hội phản tỉnh về việc phán […]

Xem Chi Tiết