Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Th3
05

Tìm hiểu thư Phaolô – ĐƯỢC CHÔN CẤT VÀ TRỖI DẬY CÙNG ĐỨC KITÔ (Cl 2,12-14)

(Đoạn thư thường dùng cho bài đọc Chúa Nhật XVII, Thường Niên, Năm C: Cl 2,12-14) Bản văn này diễn ra trong phần thánh Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-xê không được để mình […]

Xem Chi Tiết
Th2
18

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Bối Cảnh Lịch Sử & Văn Chương Của Thư Cô-lô-xê

BỐI CẢNH LỊCH SỬ  Người ta vẫn còn tranh cãi về tác giả của thư gửi tín hữu Cô-lô-xê. Nhiều học giả hiện đại xếp nó vào loại giả-thánh Phao-lô, cho rằng tác giả là […]

Xem Chi Tiết
Th2
06

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê

Trong Năm C, có năm lần Bài Đọc trong Thánh Lễ lấy từ thư gửi tín hữu Cô-lô-xê. Việc sử dụng lá thư này thì không có gì mới lạ bởi vì thư gửi tín […]

Xem Chi Tiết
Th1
18

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Các Chủ Đề Thần Học Của Thư 1&2 Timôthê

Các bài đọc trong Các-Lá-Thư-Mục-Vụ tập trung vào tầm quan trọng của giáo huấn lành mạnh, nhu cầu lưu truyền giáo huấn này cho các thế hệ sau, và tầm quan trọng của việc chia […]

Xem Chi Tiết
Th1
02

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Đích Điểm Của Cuộc Đua (Chúa Nhật XXX: 2 Tm 4:6-8)

Phần đầu của bài đọc (4:6-8) được lấy từ phần cuối của mục thánh Phao-lô trao nhiệm vụ cho Ti-mô-thê, trong khi phần thứ hai (4:16-18) lại đến từ mục cuối cùng của lá thư […]

Xem Chi Tiết
Th12
17

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Giữ Vững Lòng Tin (Chúa Nhật XXIX: 2 Tm 3:14-4:2)

Bài đọc này trích từ một mục của 2 Tm trong đó thánh Phao-lô giao nhiệm vụ cuối cùng cho người phụ tá trẻ của ngài (3:11-4:8). Nhiệm vụ ấy bắt đầu bằng cách gợi […]

Xem Chi Tiết
Th12
16

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Một Lời Đáng Tin Cậy (Chúa Nhật XXVIII: 2 Tm 2:8-13)

Bài đọc tuần này cũng đến từ cùng phần với 2 Tm ở tuần trước (1:16-2:13), vì thế các nhà thuyết giảng phải đọc bản văn này trong bối cảnh của nó. Nếu họ làm […]

Xem Chi Tiết
Th11
12

Chia Sẻ Nỗi Khó Nhọc Mà Tin Mừng Đòi Hỏi (Chúa Nhật XXVII: 2 Tm 1:6:8; 13-18)

Bản văn này đến từ một mục trong 2 Tm trong đó thánh Phao-lô kêu gọi người trợ tá trẻ tuổi của ngài cùng chia sẻ với ngài nỗi khó nhọc mà Tin Mừng đòi […]

Xem Chi Tiết
Th10
29

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Bản văn này thuộc về mục mà trong đó thánh Phao-lô đã giao cho Ti-mô-thê trách nhiệm cuối cùng (6:2b-21). Nó bắt đầu với một cảnh báo về sự nguy hiểm của giáo lý sai […]

Xem Chi Tiết
Th10
23

Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người (Chúa Nhật XXV TN, 1 Tm 2:1-8)

Bài đọc này nằm trong mục những hướng dẫn cho dân Thiên Chúa (2:1-3:16). Trong đó, thánh Phao-lô kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền bởi vì Thiên Chúa muốn rằng mọi người […]

Xem Chi Tiết