Bài Viết

Nov
19

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ, Nét Đẹp Của Lòng Đạo Đức Bình Dân Trong Sự Hội Nhập Văn Hoá Việt Nam

Hình ảnh internet Tóm Tắt Trong đời sống Giáo Hội và các Kitô hữu, tình yêu mến và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria được diễn tả theo nhiều cách thức khác nhau, không chỉ […]

By Majorica | Phụng Vụ . Thần Học
Xem Chi Tiết
Nov
19

Câu hỏi 277. Thánh cụ bàn thờ là gì?

Thánh cụ bàn thờ là những á bí tích tuyệt đẹp tập trung vào Hy tế Thánh của Thánh Lễ. Thánh Lễ cần những thánh cụ (sacred vessels) sau: Chén thánh (chalice): Chén bằng kim […]

Xem Chi Tiết
Nov
11

Câu hỏi 276. Sự khác biệt giữa tông đồ và môn đệ?

Về mặt ngữ nghĩa, môn đệ (discipulus trong tiếng Latinh, có nghĩa là “người tiếp thu những giáo huấn của người khác”) là người đang học tập từ một tôn sư. Trong Kitô giáo, thuật […]

Xem Chi Tiết
Nov
08

Tôi tìm gì ở Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên?

❓Tôi đi học Triết Thần để tìm điều gì? ❓Động lực tôi đi học Triết Thần là gì? Có lẽ không chỉ các Cha giám học, Cha đồng hành tại Học Viện luôn hỏi chúng […]

Xem Chi Tiết
Nov
05

Phân Tích Và So Sánh Về Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Của Aristotle Và John Stuarl Mill

Để một quốc gia và xã hội phát triển thịnh vượng, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã đưa ra những giải pháp để ngăn chặn một số tệ nạn nguy hại bằng bản án […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết
Oct
29

Câu hỏi 275. Khi Hiệp Lễ, chúng ta có phải rước cả bánh và rượu đã truyền phép không?

Thuyết đồng kết (concomitance) tuyên bố rằng Đấng Cứu Thế phục sinh hoàn toàn hiện diện dưới cả hai hình thức (bánh đã truyền phép và rượu đã truyền phép). Người Công giáo rước Mình, […]

Xem Chi Tiết
Oct
22

Câu hỏi 274. Giáo phận, tổng giáo phận, eparchy là gì?

Giáo hội Công giáo được chia thành các địa hạt và khu vực khác nhau. Một phạm vi lãnh thổ nhất định được ấn định bởi chính Giáo hội địa phương tạo thành một giáo […]

Xem Chi Tiết
Oct
20

Trường Thần Học Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam Dâng Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Giáo Giuse Vũ Kim Chính, SJ

Trường Thần Học Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam là nơi cha giáo Giuse Vũ Kim Chính, SJ gắn bó và thực thi sứ mạng hướng dẫn, truyền trao tri thức Triết – Thần cho […]

Xem Chi Tiết
Oct
16

Phân Tích Kinh Nguyện Thánh Thể IV

Tóm tắt Thánh Lễ được chia làm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh thể. Kinh nguyện thánh thể chính là tâm điểm và đỉnh cao của phần phụng vụ thánh […]

By Majorica | Phụng Vụ
Xem Chi Tiết
Oct
14

Câu hỏi 273. Lưỡng tại (hiện diện một lúc ở hai nơi) và thân xác bay bổng là gì?

Lưỡng tại (bilocation) là một hiện tượng tâm linh nói về một người có thể hiện diện ở một nơi vào một thời điểm nhất định, và đồng thời cũng hiện diện cách mầu nhiệm […]

Xem Chi Tiết