(Photo : Pope Francis received the Grand Master of the Sovereign Order of Malta)

Huân chương Giáo Hoàng (Papal Orders) được ban cho những người được Đức Thánh Cha tôn vinh vì đã phục vụ Giáo hội và/hoặc Tòa Thánh theo một cách nào đó. Điều này giống như các vua phong tước hiệp sĩ hoặc các tước hiệu khác cho thần dân của mình, chẳng hạn như Huân chương hiệp sĩ Gatơ (Order of the Garter) của nước Anh cho những thần dân xứng đáng. Có khá nhiều tước hiệu trong Giáo hội Công giáo: Đại hiệp sĩ của Chúa Kitô, Đại Thánh Giá Dòng Thánh Grêgôriô Cả, Huân chương Đức Kitô và Huân chương Golden Spur, Huân chương Giáo Hoàng Piô IX, Huân chương Thánh Sylvester, Huân chương Thánh giá Pro-Ecclesia et Pontifice, và Huân chương Benemerenti. Khi được trao những huân chương này, các tín hữu Công giáo sẽ nhận được cấp bậc hiệp sĩ.

Huân chương Tối cao Đức Kitô là cấp hiệp sĩ cao nhất mà Tòa Thánh ban tặng. Tước hiệu này được dành riêng cho những người nam là các vua chúa và nguyên thủ quốc gia theo Công giáo, và được thành lập vào năm 1318 s.C.N bởi vua và hoàng hậu Bồ Đào Nha. Huân chương Golden Spur là cấp cao thứ hai trong các huân chương của Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng trao huân chương này cho các nguyên thủ quốc gia Công giáo cũng như không Công giáo. Huân chương Giáo Hoàng Piô IX tuy là cấp thứ ba trong số các huân chương của Tòa Thánh nhưng lại là cấp cao nhất có nhiều hơn một bậc, và được thành lập vào năm 1847. Huân chương này có 5 bậc: Đại Collar (Grand Collar), Hiệp sĩ và Quý bà Đại Thánh giá (Knight and Dame Grand Cross), Hiệp sĩ và Quý bà Chỉ huy (Knight and Dame Commander), Hiệp sĩ và Quý bà (Knight and Dame). Huân chương này được trao cho giáo dân Công giáo theo yêu cầu của bản quyền địa phương, và thường được trao cho các nhà ngoại giao được bổ nhiệm vào Tòa Thánh.

Huân chương Dòng Thánh Grêgôriô Cả được thành lập vào năm 1831 bởi Giáo Hoàng Grêgôriô XVI. Huân chương có hai dạng: quân sự và dân sự. Huân chương có ba bậc: Đại Thánh Giá, Hiệp sĩ và Quý bà Chỉ huy, và Hiệp sĩ và Quý Bà. Huân chương này thường được ban tặng cho những người (Công giáo hoặc không Công giáo) phục vụ Giáo hội Công giáo hoặc xã hội. Huân chương Kỵ mã (Equestrian Order) của Hiệp sĩ Dòng Thánh Sylvester được Giáo Hoàng Grêgôriô XVI thành lập vào năm 1841. Huân chương này cũng được chia làm ba bậc: Đại Thánh Giá, Hiệp sĩ và Quý bà Chỉ huy, và Hiệp sĩ và Quý Bà. Huân chương được trao cho các giáo dân nam nữ Công giáo cũng như không Công giáo, vốn là những người đã sống một đời sống gương mẫu trong công việc, nghề nghiệp, quân sự và xã hội.

Huân chương Thánh giá Pro Ecclesia là danh hiệu do Đức Giáo Hoàng Lêô XIII sáng lập vào năm 1888. Huân chương này được ban tặng cho cả giáo dân và giáo sĩ, những người đã phục vụ Giáo hội. Huân chương Benemerenti được Đức Giáo Hoàng Piô VI thiết lập vào năm 1791 như một giải thưởng cho lòng dũng cảm của quân đội trong việc bảo vệ Lãnh địa Giáo Hoàng. Vào năm 1925, huân chương này đã được cải biến và thường được trao trong các dịp Năm Thánh hoặc các năm thánh đặc biệt dành cho những người phục vụ Giáo hội dân sự, quân đội, giáo dân và giáo sĩ.

Dòng Hiệp sĩ Malta và Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh (Order of Malta and Order of the Holy Sepulcher) là hai danh hiệu lớn khác cần phải nhắc. Dòng Hiệp sĩ Malta có từ năm 1070 s.C.N trong thời gian diễn ra các cuộc Thập Tự Chinh. Dòng Hiệp sĩ Malta là một dòng tu được tổ chức như một lực lượng quân sự có chủ quyền và được công nhận là một quốc gia/nhà nước độc lập. Dòng Hiệp sĩ Malta vẫn được giữ nguyên như thế kể từ năm 1125 s.C.N. Dòng này được phân biệt bằng chữ thập Malta. Huân chương Danh dự của Dòng Hiệp sĩ Malta do Hiệp Sĩ Tối Cao (Prince Grand Master) ban tặng, thường là cho các vua chúa và các nguyên thủ quốc gia. Có ba hạng Huân chương: Hạng Dân sự đặc biệt dành cho Quý ông, Hạng Quân sự Danh dự, và Hạng Danh dự cho Quý bà.

 Huân chương Kỵ mã của Dòng Mộ Thánh Giêrusalem có thể bắt nguồn từ cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất. Không giống như Huân chương Dòng Hiệp sĩ Malta, Huân Chương Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh do Giáo hội quản lý. Người đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Một Hồng y sẽ được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm, và vị này sẽ phục vụ suốt đời với tư cách là Hiệp Sĩ Tối Cao (Grand Master) được chỉ định. Giáo dân và giáo sĩ có thể là thành viên của Dòng này. Đối với các giáo sĩ, họ phải được giới thiệu bởi bản quyền địa phương. Giáo dân phải được giới thiệu bởi một thành viên khác của hội dòng.

Hiệp sĩ Côlômbô là một hiệp hội giáo dân dành cho nam giới do tu sĩ Dòng Phanxicô McGiveny sáng lập vào thế kỷ XIX, để giúp đỡ họ về mặt tài chính. Tư cách thành viên không phải là một vinh dự hay phần thưởng mà Đức Giáo Hoàng ban tặng. Hiện tại, án của tu sĩ McGiveny đang được mở ra trong tiến trình phong thánh. Hiệp sĩ Côlômbô là một trong những hiệp hội huynh đệ Công giáo lớn nhất trên thế giới. Dòng này cũng có một trong những chương trình bảo hiểm lớn nhất cho các hiệp sĩ, cung cấp bảo hiểm nhân thọ và kế hoạch hưu trí.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 370-371.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *