Lòng súng kính Đức Mẹ Sầu Bi (Mater Dolorosa trong tiếng Latinh) đã có từ thời xa xưa. Bảy sự Thương khó Đức Mẹ (Đức Trinh Nữ Maria) là một lòng sùng kính có từ đầu thời Trung cổ. Dòng Tôi tớ Đức Mẹ (Servants of Mary) đã cổ võ lòng sùng kính này ở Monte Senario, Ý, ngay sau khi cộng đoàn dòng tu được thành lập vào năm 1233. Những chuỗi hạt (trông giống như tràng hạt Mân Côi nhưng có bảy chục, mỗi chục bảy hạt, thay vì năm chục, mỗi mục mười hạt như chuỗi Mân Côi) được sử dụng để giúp người Công giáo suy niệm về bảy sự thương khó Đức Mẹ đã chịu. Bảy sự thương khó bắt đầu với lời tiên tri của ông Simeon trong Tin Mừng Luca khi ông tiên báo rằng “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”; tiếp đến là việc hài nhi Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse trốn sang Ai Cập để thoát khỏi nanh vuốt tử thần của vua Hêrôđê; sau đó tiếp tục suy niệm về ba ngày lạc mất trẻ Giêsu khi Ngài được 12 tuổi (dù có là thời của Chúa Giêsu hay là trong thời đại ngày nay, đây thực sự là một ác mộng đối với những người làm mẹ: không biết con mình có bị bắt cóc, ốm đau, bị thương hay là đã chết); tiếp đến là việc Chúa Giêsu bị đóng đinh, chết và mai táng. (ngày tồi tệ nhất đối với một người mẹ – ngày phải chôn cất chính đứa con duy nhất của mình).

 1. Lời tiên tri của Simêon (Luca 2:25-35)
 2. Trốn sang Ai Cập (Matthêu 2:13-21)
 3. Lạc mất Hài Nhi Giêsu trong ba ngày (Luca 2:41-50)
 4. Mẹ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê (Luca 23:27-29)
 5. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh và trút linh hồn. (Gioan 19:25-30)
 6. Tháo xác Đức Chúa Giêsu mà trao vào tay Đức Mẹ. (Gioan 19:39-40)
 7. Đức Mẹ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá (Luca 23: 50-56)

Bảy sự Vui mừng Đức Mẹ còn được gọi là Chuỗi Mân Côi Phanxicô hay Chuỗi Hạt Thiên Thần. Đây là một lòng sùng kính nhắc lại bảy sự kiện vui mừng trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria (trái ngược với Bảy sự Thương khó trước đó). Các tu sĩ Dòng Phanxicô vào thế kỷ XV, trong thời đại của Thánh Bernardinô Siena (1380-1444), đã phổ biến lòng sùng kính này trên khắp nước Ý. Giống như chuỗi Mân Côi, chuỗi hạt này cũng có mười kinh Kính Mừng trong mỗi chục, và giống chuỗi hạt Bảy sự Thương khó ở chỗ có bảy chục chứ không phải năm.

 1. Thiên thần truyên tin cho Đức Trinh Nữ Maria (Luca 1:26-33, 38)
 2. Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Isave (Luca 1:39-45)
 3. Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu nơi hang đá (Luca 2:6-12)
 4. Mẹ Maria tiếp đón Ba Vua (Matthêu 2:1-2, 10-11)
 5. Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu nơi Đền thờ (Luca 2:41-50)
 6. Đức Mẹ thấy Chúa Giêsu sống lại (Maccô 16:1-7)
 7. Đức Mẹ được Chúa rước linh hồn và xác lên trời, và phong Mẹ là Nữ Vương cả trời và đất (Luca 1:48; Khải huyền 12:1)

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 371-372.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *