HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM

Học viên thực hiện: Giuse Nguyễn Văn Chiến, S.J.
Email: [email protected]

Bộ môn: Phương pháp học tập và nghiên cứu
Giáo sư hướng dẫn: Micae Trương Thanh Tâm, S.J.

Tóm tắt: Bài viết đi tìm hiểu và phác họa một phần nào về bản chất và thân phận của con người theo quan điểm của Blaise Pascal, qua câu nói: “Con người là một cây sậy, thứ yếu ớt nhất trong tự nhiên, nhưng là cây sậy có suy tư.” Bài viết sẽ triển khai và trình bày lần lượt về bản chất và thân phận con người. Trước nhất, bản chất mỏng dòn, yếu đuối, hữu hạn của con người thể hiện qua tiêu đề “con người là một cây sậy, thứ yếu ớt nhất trong tự nhiên”. Sau cùng là thân phận đau khổ, bất hạnh của con người và cách thức con người giải phóng mình qua tiên đề “là cây sậy có suy tư”.

Từ khóa: Pascal, cây sậy, suy tư, tư tưởng, bản chất và thân phận con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *