Danh sách các luận văn ra trường khối Triết năm học 2021-2022

Stt Học viên

Tên đề tài

1. Trần văn Doanh Quyền tự do trong mối quan hệ của cá nhân đối với xã hội theo triết thuyết của John Stuart Mill qua tác phẩm Bàn về tự do
2. Phạm Quang Duẩn Luận giải về Bước chuyển đối hệ hình trong Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học xét như là một phương thế để giải thích sự tiến bộ của tri thức khoa học theo quan điểm của Thomas Kuhn
3. Hoàng Quốc Dũng

 

Thiêng và tục xét như toàn bộ kinh nghiệm sống của “con-người-tôn-giáo” trong tác phẩm The Sacred and the Profane của Mircae Eliade
4. Nguyễn Nguyên Dương Khoa học như là hoạ ảnh về thực tại theo quan điểm duy nghiệm kiến tạo của Bastiaan Cornelis van Fraassen
5. Nguyễn Phượng Hoàng Metaethics – An Ontological Analysis Regarding Man in Franz Rosenzweig’s The Star of Redemption
6. Trần Bá Nhật

 

Tôn kính sự sống: một nguyên tắc đạo đức tiến bộ và phổ quát theo Albert Schweitzer
7. Nguyễn Minh Nhựt Tôn giáo như là nền tảng trong thuyết Kiêm Ái của Mặc Tử

 

8. Ngô Vũ Bá Phong On the Intellectual Love towards God in Spinoza’s Ethics

 

9. Nguyễn Thanh Phương Từ vấn đề “giải hợp thức hoá đại trình thuật tri thức” đến “giải pháp hậu hiện đại” trong tác phẩm Hoàn cảnh hậu hiện đại của Jean-François Lyotard
10. Hoàng Nhật Tài

 

Luận giải về tính lợp lý của sự phát triển tri thức khoa học qua Phương pháp luận về các chương trình nghiên cứu khoa học của Imre Lakatos
11. Nguyễn Văn Tài

 

Philosophical Dialogue as a Form of Therapy in Boethius’ Consolation of Philosophy
12. Nguyễn Minh Tâm Luận bàn về tính khả thi của việc hoá giải sự hoài nghi tuyệt đối theo René Descartes và Hilary Putnam
13. Nguyễn Văn Thao Cảm thức về vũ trụ xét như là bản chất của tôn giáo theo Friedrich Schleiermacher trong tác phẩm On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers
14. Đào Văn Tuấn Thành Phẩm giá con người dưới nhãn quan tác giả Giovanni Pico della Mirandola qua tác phẩm Oration on the Dignity of Man
15. Nguyễn Văn Tiến Nền văn minh không dồn nén theo quan điểm của Herbert Marcuse
16. Hoàng Văn Toàn Hữu tự thân – cội nguồn của can đảm trước những khắc khoải hiện sinh trong tác phẩm The Courage to be (1952) của Paul Tillich
17. Nguyễn Minh Trực Kinh nghiệm sống như là yếu tố nền tảng xây dựng nên hiểu biết về thời gian và lịch sử theo quan điểm của Wilhem Dilthey
18. Trần Văn Tư Phương pháp giáo dục của Socrate: con đường tự khám phá tri thức nơi chính mình
19. Hoàng Ngọc Từ Trách nhiệm với khuôn mặt tha nhân – Đạo đức dưới nhãn quan triết học của Emmanuel Lévinas
20. Nguyễn Văn Tuấn Bản chất giằng co nơi con người như là nền tảng thiết yếu của việc đánh cược vào sự hiện hữu của Thiên Chúa
21. Bùi Anh Tuấn Trở về Grunt xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hoá con người theo quan điểm của Meister Eckhart
22. Đặng Đình Tùng Thế giới-Cuộc sống như là sự vận hành của năng lực sáng tạo – Đọc Đối thoại với Thượng Đế của Neale Donald Walsch từ bối cảnh cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *