Các Thánh

Th10
07

Câu hỏi 129: Luật tự nhiên là gì?

Luật luân lý tự nhiên được bởi một triết gia La Mã cổ đại thuộc phái Khắc Kỷ, Cicêrô định nghĩa. Ông đã viết năm 52 trước Công Nguyên rằng, “Vì có một luật chân […]

Xem Chi Tiết
Th3
18

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Thánh Gia Thất Các thánh thân nhân và hạn hữu của Chúa Giêsu Những Vị truyền bá đức tin khác trên thế giới Chương này giới thiệu […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th2
25

Các Thánh (Chương 17): Các Thánh đường, Thánh tích và các điểm hành hương

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: Làm quen với các Thánh đường nổi tiếng. Hiểu được các cấp bậc của Thánh Tích. Tìm hiểu về cuộc hành hương —————————- Việc tôn kính […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Th10
01

Các Thánh (Chương 16): Các Thánh Giáo phụ Hy Lạp

(Hình ảnh từ Internet) Trong Chương này, chúng ta cùng tìm hiểu: – Cuộc chiến chống lại bè rối Ario và các bè rối khác – Xây dựng nền móng của Giáo Hội Đông phương […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th9
24

Cách Thánh (Chương 15): Các Giáo phụ La-tinh của Giáo Hội

Trong chương này: ▶ Thánh Giêrônimô, người chuyển ngữ Kinh thánh qua tiếng La-tinh ▶ Các vị thánh Giáo phụ La-tinh khác của Giáo Hội ________________________ Chương này tập trung vào những vị thánh được […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th9
20

Các Thánh (Chương 14): Các Thánh Mục Tử

Trong chương này chúng ta cùng sẽ tìm hiểu về: Thánh Nicôla và thánh Patrick Cùng các thánh mục tử đáng kính khác trong Giáo Hội. Có những vị thánh đã dâng hiến cuộc sống […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th8
30

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Vì nước Mỹ và Canada bị đô hộ làm thuộc địa, các nhà lãnh đạo châu Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy cần hình thành các tổ chức tôn giáo để giúp […]

By Majorica | Các Thánh
Xem Chi Tiết
Th6
28

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Chủ đề của chương này: Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh thông thái, như thánh Augustinô, Giêronimô và Tôma Aquinô Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh có tầm ảnh hưởng lớn Đời sống và giáo […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Th5
31

Các Thánh (Chương 12): Các Vị Thánh chính thống người Mỹ

  Trong Chương này nói về Việc giảng thuyết và thực hiện công việc truyền giáo trong vùng Alaska[1] Sự chống lại chế độ Cộng Sản ở nước Nga  Đạo Công Giáo không phải là […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Th5
12

Các Thánh (Chương 10): cai quản với sự thánh thiện – các thánh thuộc giới quý tộc

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Các vị vua và nữ hoàng đã làm thánh Các nhà quý tộc khác cũng đã nên thánh Trong chương này, chúng ta nhìn lại các vị […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết