Suy Tư

Th2
10

“MẤT THỜI GIAN”

Thế giới hiện đại đi cùng với những vồn vã của nó, không còn nhàn tản như thuở ban sơ và như khoảng xa xưa mà con người gọi là cũ. Người người tất bật […]

By Majorica | Suy Tư
Xem Chi Tiết
Th5
21

Thông diễn và vấn đề thần học bản vị hoá

Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. I. Nhập đề Công Ðồng Vatican II, để canh tân Giáo Hội, đã vạch ra hai tiêu chuẩn căn bản: trở về nguồn Mặc Khải và nhận ra dấu […]

By Majorica | Suy Tư . Thần Học
Xem Chi Tiết
Th5
17

Ôn cố nhi tri tân hội ngộ văn hóa Đông Tây

  Văn hóa hàm chứa hai yếu tố chính là “văn trị” và “giáo hóa”, nên được gọi là văn hóa. Văn trị là kho tàng khôn ngoan tinh túy mà tiền nhân tích lũy […]

By Majorica | Suy Tư
Xem Chi Tiết
Th5
03

Hội nhập văn hóa – cử hành bí tích ở Việt Nam xưa

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Vào thời điểm ông Kha Luân Bố lần đầu tiên đặt chân lên đảo Watling (phía Bắc không cách xa Cuba ngày nay bao nhiêu), tức là […]

By Majorica | Suy Tư
Xem Chi Tiết
Th4
26

Thần học hội nhập văn hóa – Thần học bản vị hóa

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Kim Chính, SJ. Từ sau Công Ðồng Vaticanô II đến nay, Giáo Hội càng ngày càng ý thức rõ ràng hơn môi trường sống của mình hệ tại trên những […]

By Majorica | Suy Tư . Thần Học
Xem Chi Tiết
Th3
26

Tân nho – Kitô giáo Thần học bản vị hóa Việt Nam

Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. Nhiều nhà thần học Á Châu chủ trương lấy kinh điển văn hóa, triết học xưa làm khởi điểm cho nền bản vị hoá thần học, dù không hoàn […]

Xem Chi Tiết
Th3
03

Từ hy lễ của Đức Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

                                        Tác giả: Joseph CAILLOT (“Du sacrifice du Christ à celui des chrétiens”, trích trong Cahiers Évangile số 118 (2001), trang 57-64, Éd. du Cerf). “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, […]

Xem Chi Tiết
Th1
04

Thờ kính ông bà tổ tiên: giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo

  Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. Ðề cập tới văn hóa, phong tục của một dân tộc là một đề tài hết sức phức tạp, vì mỗi dân tộc không ít thì nhiều là […]

Xem Chi Tiết
Th11
03

Sứ Mạng “Truyền Giáo” của Giáo Hội

Tác giả: Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Giáo Hội là cộng đoàn Dân Chúa được sai đi tiếp tục sứ mạng Đức Kitô để hình thành Nước Chúa qua mỗi thời đại và trong mỗi […]

By Majorica | Suy Tư
Xem Chi Tiết