Khác

Th5
22

Câu hỏi 250. Công giáo Byzantine là gì? Bao gồm những hình thức nào?

Hội Thánh đích thật của Chúa Giêsu Kitô có bốn dấu hiệu (hoặc đặc tính). (Xem Câu hỏi số 51.) Công giáo Byzantine cũng thừa nhận bốn đặc tính này. Có những nghi lễ hoặc […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp . Khác
Xem Chi Tiết
Th5
17

Câu hỏi 249. Làm thế nào người Công giáo có thể dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria khi Chúa nói rằng họ phải yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn?

Khi một người Công giáo thực hiện hành động dâng mình cho một vị thánh, hành động đó không phủ nhận tình yêu với Thiên Chúa. Người Công giáo, cũng như bao Kitô hữu khác, […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp . Khác
Xem Chi Tiết
Th5
13

Câu hỏi 248. Nếu một linh mục Anh giáo chuyển sang Công giáo, linh mục ấy có phải được truyền chức lại không, và tại sao?

Vào thế kỷ XVI, vua Henry VIII của nước Anh đã ly khai khỏi Giáo hội Công giáo khi đơn thỉnh cầu của ông lên Đức Giáo Hoàng về việc hủy hôn với Nữ hoàng […]

Xem Chi Tiết
Th5
10

Câu hỏi 247. Tại sao thánh giá của nhà thờ Công giáo có tượng chịu nạn trong khi nhà thờ Tin Lành chỉ có cây thánh giá?

Tượng thánh giá (crucifix) là những thánh giá (cross) có tượng chịu nạn (thân xác) của Chúa Giêsu để tượng trưng cho biến cố lịch sử Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá. Chỉ […]

Xem Chi Tiết
Th4
29

Câu hỏi 246. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) là gì?

USCCB là đại hội của tất cả các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ gồm cả Công giáo Latinh (Nghi thức Tây Phương) và Byzantine (Nghi thức Đông Phương). Mỗi năm USCCB nhóm họp hai […]

Xem Chi Tiết
Th4
26

Câu hỏi 245. Hội đồng là gì?

Hội đồng (Synod) có gốc từ hai từ Hy Lạp syn (cùng nhau) và hodos (đường) có nghĩa là “đi đến cùng nhau” hoặc “một cuộc gặp gỡ”. Hội đồng gồm có các Giám mục, […]

Xem Chi Tiết
Th4
22

Câu hỏi 244. Thánh Lễ Nghi Thức Mới (Novus Ordo) và Thánh Lễ Tridentine là gì?

Thánh Lễ Tridentine là Thánh Lễ từ Công đồng Trentô (1545-1563), do đó có tên là “Tridentine”, được ban hành bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V (Quo Primum, 1570). Novus Ordo là Thánh Lễ […]

Xem Chi Tiết
Th4
19

Câu hỏi 243. “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra ecclesia nulla salus) có nghĩa là gì?

Giáo hội Công giáo dành cho tất cả mọi người. Được thiết lập bởi Chúa Kitô, sứ mệnh của Giáo hội là cứu vớt các linh hồn và cứu càng nhiều càng tốt. Đôi khi, […]

Xem Chi Tiết
Th4
16

Câu hỏi 242. Bốn đặc tính của Giáo hội là gì?

Bốn đặc tính của Giáo hội được liệt kê trong Kinh Tin Kính Nicea là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền. Thánh Rôbertô Bellarminô (1542-1621) đã mở rộng thành mười lăm đặc […]

Xem Chi Tiết
Th4
13

Câu hỏi 241. Tính bất khả khuyết/ bất khả mai một là gì?

Tính bất khả khuyết hay bất khả mai một (Indefectibility ) là một thuộc tính của Giáo hội Công giáo. Có nghĩa là Giáo hội sẽ trường tồn cho đến tận thế. Không gì có […]

Xem Chi Tiết