Khác

Th4
09

Câu hỏi 240. Tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng là gì?

Tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng (papal infallibility) là một tín điều trọng thể được xác định tại Công đồng Vaticanô I (1868-1870). Công đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Lumen Gentium #25, […]

Xem Chi Tiết
Th4
05

Câu hỏi 239. Quyền tối thượng của Giáo Hoàng là gì?

Quyền tối thượng của Giáo Hoàng (papal primacy) có nghĩa là vị Giám mục Rôma (Giáo Hoàng) là mục tử hoàn vũ và là người đứng đầu tối cao của Giáo hội Công giáo. Ngài […]

Xem Chi Tiết
Th4
02

Câu hỏi 238. Mật nghị Hồng y là gì?

Mật nghị Hồng y (conclave), cum clave trong tiếng Latinh, có nghĩa là “với chìa khóa” vì các Hồng y khi bầu Giáo Hoàng thực sự bị nhốt trong nhà nguyện Sistine tại Vatican cho […]

Xem Chi Tiết
Th3
30

Câu hỏi 237. Có phải tất cả các linh mục đều khấn các lời khuyên phúc âm? Các linh mục là ai?

Các linh mục triều trong Giáo hội Latinh tuyên hứa cách trọng thể khi họ được phong chức phó tế một năm trước khi thụ phong linh mục. Đó là những lời hứa về việc […]

Xem Chi Tiết
Th3
25

Câu hỏi 236. Bổng lễ và những đóng góp tự nguyện là gì? Mại thánh là gì?

Thánh Lễ và bảy bí tích không được đem ra buôn bán, cũng như thừa tác viên không được tính phí khi cử hành bí tích. Nếu không, đó sẽ là tội mại thánh (simony). […]

Xem Chi Tiết
Th3
21

Câu hỏi 235. Ân xá là gì?

Hầu như mọi người đều nghĩ rằng Cải Cách Tin lành bắt đầu từ việc buôn bán các ân xá. Và thật không may, một số cá nhân vô đạo đức và không có lương […]

Xem Chi Tiết
Th3
14

Câu hỏi 234. Ngày Giới Trẻ Thế Giới là gì?

Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD) có nguồn gốc từ Năm Thánh Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra vào năm 1984 ở Rôma. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mở Năm Thánh Cứu Độ […]

Xem Chi Tiết
Th3
12

Câu hỏi 233. Công đồng Vaticanô II là gì và đã thay đổi Giáo hội như thế nào?

Công đồng Vaticanô II đã diễn ra từ năm 1962 đến 1965. Đây là Công đồng chung thứ hai mươi mốt kể từ Công đồng đầu tiên được tổ chức ở Nicea vào năm 325. […]

Xem Chi Tiết
Th3
03

Câu hỏi 232. Cuộc Cải Cách là gì?

Cuộc Cải Cách Tin Lành xảy ra vào 1517 s.C.N. Cho đến thời điểm này, ở Châu Âu chỉ có một Giáo hội Kitô giáo và một tôn giáo: Công giáo Rôma. Chính Thống giáo […]

Xem Chi Tiết
Th2
28

Câu hỏi 231. Các Giêsu hữu là ai?

Các Giêsu hữu là những linh mục Dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên), một dòng tu được thành lập bởi Thánh Inhaxiô thành Loyola vào năm 1540 s.C.N. Ngài từng là một người lính Tây Ban […]

Xem Chi Tiết