Triết Học Tôn Giáo

May
08

LUẬN CỨ VỀ THIÊN CHÚA HIỆN HỮU DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT CHỌN LỌC TỰ NHIÊN THEO DARWIN

(Bức họa Creazione di Adamo của Michelangelo tại nhà nguyện Sistina. St. Internet) Bài viết môn: Triết học Thần học Học viên: Đaminh Phan Văn Quỳnh, S.J. Giáo sư: Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Bài […]

Xem Chi Tiết
Jan
21

Bàn về vấn đề khả dĩ tồn tại một Thiên Chúa trong thuyết tiến hóa của Charles Darwin

Charles Robert Darwin (1809-1882) Bài viết môn: Triết học Tôn Giáo Học viên: Giuse Trần Ngọc Huynh S.J Giáo sư: Giuse Vũ Uyên Thi S.J Dẫn nhập Từ khi Darwin cho xuất bản lần đầu […]

Xem Chi Tiết
Aug
26

Lập trường về tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Hình từ internet Môn học: Triết tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Phan Văn Quỳnh, S.J. Nếu đề cập đến lập trường tôn giáo trong tư tưởng của […]

By Majorica | Triết Học Tôn Giáo
Xem Chi Tiết
Jul
22

Tính Thuyết Phục Trong Lập Trường Của Thánh Augustine Về Vấn Đề Sự Dữ

Thánh Augustine (354-430) (Hình ảnh từ internet) Môn Học: Triết Học Tôn Giáo Giáo Sư: Giuse Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Phaolô Ngân Nguyễn Thành Ân, S.J. Làm thế nào để có thể hòa […]

By Majorica | Triết Học Tôn Giáo
Xem Chi Tiết
Jun
17

Vai trò của kinh nghiệm tôn giáo trong niềm tin tôn giáo theo quan điểm của William P. Alston

William Payne Alston (1921 – 2009) Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Đỗ Mạnh Hùng, S.J. Theo dòng chảy triết học, đã từng có biết bao nỗ […]

By Majorica | Triết Học Tôn Giáo
Xem Chi Tiết
Apr
27

Vấn đề ngôn ngữ tôn giáo

Môn học: Triết học tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Đoàn Công Trình, S.J. Có một thực tế là: con người sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về Thiên […]

Xem Chi Tiết
Apr
21

Có chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa không?

Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Nguyễn Hoàng Vũ, S.J. Trong địa hạt triết học, Thiên Chúa là một đề tài lớn. Chỉ riêng vấn nạn về […]

Xem Chi Tiết
Apr
16

Bàn về sự hiện hữu của Thiên Chúa qua những lập luận luân lý

    Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Đương, S.J. Có nhiều cách thức khác nhau để các triết gia bàn về sự hiện hữu […]

Xem Chi Tiết
Apr
08

Sự dữ theo tác giả Teilhard De Chardin trong tác phẩm hiện tượng con người

  Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Viện, S.J. Có lẽ, nói về sự dữ là chuyện không mới, nhưng nói như cách của Teilhard […]

Xem Chi Tiết
Mar
26

Đa nguyên tôn giáo (Quan điểm của Alston trong chương 7 tác phẩm Perceiving God)

Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Tôn giáo là một đề tài lớn đã được nhiều triết gia tìm hiểu nghiên […]

Xem Chi Tiết