Hình ảnh internet

Tóm Tắt

Trong đời sống Giáo Hội và các Kitô hữu, tình yêu mến và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria được diễn tả theo nhiều cách thức khác nhau, không chỉ trong Phụng vụ thánh mà còn trong các việc đạo đức bình dân. Trong đó, dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng Năm hàng năm là một việc đạo đức được các tín hữu Việt rất yêu mến và sốt sắng tham dự; và cũng được Giáo Hội khuyến khích vì như Công Đồng Vatican II nhìn nhận: “Đời sống thiêng liêng không chỉ hạn hẹp trong việc tham dự Phụng vụ thánh, mà cũng còn được nuôi dưỡng bằng những việc đạo đức của dân Chúa” (Sacrosanctum Concilium, số 7). Tuy nhiên, các thực hành đạo đức bình dân cách chung và dâng hoa kính Đức Mẹ cách riêng phải giữ sự hài hoà và tính phẩm trật trong tương quan của các hình thức đạo đức bình dân với Phụng vụ, đồng thời không đánh mất ý nghĩa và vai trò chóp đỉnh của Phụng vụ.

Với mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn rõ hơn về việc dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng Năm của các tín hữu Việt, bài viết “Dâng Hoa Kính Đức Mẹ, Nét Đẹp Của Lòng Đạo Đức Bình Dân Trong Sự Hội Nhập Văn Hoá Việt Nam” được tác giả cơ cấu thành 3 phần. Trước hết, là sơ lược một số Giáo huấn của Hội Thánh về cử hành việc đạo đức bình dân. Tiếp đến, lịch sử tháng Hoa trong cảm thức người Kitô hữu Việt và nét đẹp của sự hội nhập văn hoá ở Việt Nam nơi việc đạo đức bình dân dâng hoa kính Đức Mẹ. Cuối cùng là một vài điểm đáng lưu ý trong thực hành dâng hoa kính Đức Mẹ ở Việt Nam hiện nay sao cho vừa được những nét mới mẻ, hợp thời, vừa giữ được nét đẹp truyền thống và phù hợp với những hướng dẫn Phụng vụ của Hội Thánh.

Download (PDF, 9.41MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *