Tóm tắt

Thánh Lễ được chia làm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh thể. Kinh nguyện thánh thể chính là tâm điểm và đỉnh cao của phần phụng vụ thánh thể, cũng như của toàn bộ Thánh lễ. Trong phần nghi thức này, bánh và rượu sẽ trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Những lời nguyện mà Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tiệc ly là nguồn gốc và khuân mẫu của Kinh Nguyện Thánh Thể, hoặc kinh nguyện tạ ơn của Giáo hội. Trong bốn kinh nguyện thánh thể, Kinh nguyện Thánh Thể IV có nguồn gốc từ phụng vụ Đông phương với sự kết hợp của Kinh nguyện tạ ơn Bazantin của Thánh Basilio và lược đồ Kinh nguyện tạ ơn An-ti-ô-khi-a. Toàn bộ Kinh Nguyện Thánh Thể IV được “nhấn chìm” trong ngôn ngữ và hình ảnh Kinh Thánh, từ đó tạo nên ý nghĩa nổi bật của Kinh nguyện như một bài giáo lý diễn giải về nhiệm cục cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bên cạnh đó, Kinh nguyện cũng giúp chúng ta thấy được nơi Ba Ngôi nhiệm cục trong lịch sử cứu độ, và hình ảnh của một Giáo Hội Phổ Quát được dành cho tất cả nhân loại.

Nguồn hình minh  họa: https://www.shrineofdivinemercy.org/mass

Download (PDF, 343KB)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *