Thần Học

Th9
29

Đức Chúa Ban Thần Khí Cho 70 Kỳ Mục Để Phụ Giúp Mô-sê (Ds 11,25-29 – Chúa nhật XXVI Thường Niên B)

1. Bài đọc 25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần […]

Xem Chi Tiết
Th9
22

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B)

1. Bài đọc:  (Kn 2,12.17-20) Còn quân vô đạo,…chúng bảo nhau : 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách […]

Xem Chi Tiết
Th9
20

Những Chỉ Thị Của Đức Chúa Về Lễ Vượt Qua (Phân tích Xh 12,1-8.11-14 – Đối chiếu với Ga 13,1-15)

Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Qua việc làm rõ bối cảnh và ý nghĩa của bản văn Xh 12,1-8.11-14, người viết cho thấy Lễ […]

Xem Chi Tiết
Th9
15

Người Tôi Trung Tin Tưởng Vào Thiên Chúa (Chúa Nhật XXIV – Thường Niên B – Is 50,5-9a)

Bài đọc (Is 50,5-9a) 5ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người […]

Xem Chi Tiết
Th9
13

Quan Điểm Công Giáo Về Vấn Đề Filioque

Môn học: Ba Ngôi Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Vấn đề Filioque được người viết làm rõ về nguồn gốc, nội dung cùng với hệ quả kéo theo là cuộc đại ly giáo Đông-Tây […]

Xem Chi Tiết
Th9
08

Thiên Chúa Cứu (CN XXIII – TN B – Is 35,4-7b)

1. Lời Chúa  (Is 35,4-7b) (4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng […]

Xem Chi Tiết
Th9
03

Tại Sao Hành Vi Quan Hệ Thân Xác Nam Nữ Chỉ Có Thể Diễn Ra Trong Bối Cảnh Hôn Nhân?

Môn học: LLYSH & ĐĐTD Công Giáo  Giáo sư: Trần Như Ý Lan, CND Học viên: Hoàng Khắc Luận, S.J. Khởi đi từ việc đặt nền trên bản chất con người và tương quan nam […]

Xem Chi Tiết
Th9
01

Để Lắng Nghe và Giữ Mệnh Lệnh Chúa Truyền (CN XXII – TN B, Đnl 4,1-2.6-8)

Bài đọc: (Đnl 4,1-2.6-8) Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra […]

Xem Chi Tiết
Th8
30

Đức Maria, Vị Ngôn Sứ Vĩ Đại

Môn học: Ngôn sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J. Sau khi cẩn thận đối chiếu, so sánh và làm rõ một số đặc nét trong cuộc đời của […]

Xem Chi Tiết
Th8
26

Dân It-ra-el tuyên xưng Đức Chúa là Đấng duy nhất họ tôn thờ (CN XXI-B, Gs 24, 1-2a.15-17.18b)

(Tại Si-khem, Giô-suê và dân Ít-ra-en tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa duy nhất họ tôn thờ. Ông Giô-suê đã dựng tảng đá làm chứng như trong hình (hình ảnh từ Internet). Tuy nhiên, không […]

Xem Chi Tiết