Tóm tắt

Trong bài viết “Thử nhìn cuộc chiến Nga – Ukraina dưới nhãn quan Luân Lý Kitô Giáo,” dựa trên bối cảnh thực tế, và dựa trên nền tảng Luân Lý Công Giáo, bài viết khai triển nội dung chính yếu qua ba vấn đề vốn được xem như nguyên nhân cuộc chiến: (1) Sự kiêu ngạo của quyền lực biểu hiện qua việc lạm dụng quyền lực được trao để xúc phạm tha nhân; (2) Sử dụng tự do cách lệch lạc; (3) Thiếu trách nhiệm với những người láng giềng và cả cộng đồng Thế Giới. Những phân tích, suy tư trong bài viết về ba vấn đề được nêu nhằm cho thấy chính quyền Nga đã lấy ý hướng là bảo vệ an ninh quốc gia mà thực hiện chiến dịch quân sự tấn công Ukraina. Nói theo ngôn ngữ của bộ môn Luân Lý Công Giáo, chính quyền Nga đã lấy ý hướng biện minh cho lối hành xử của mình khi quyết định tấn công Ukraina. Nếu vậy, vấn đề ấy được nhìn như thế nào dưới lăng kính của Nền Luân Lý Công Giáo? Và những người chịu sự ràng buộc của Luân Lý Công Giáo cần phải hành xử ra sao trong cảnh huống tương tự? Đó là nội dung chính của bài viết.

Hình ảnh: Internet

Download (PDF, 312KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *