Thần Học

Th1
03

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 – CN Lễ Thánh Gia Thất – Năm C)

Bài đọc: (1Sm 1,20-22.24-28) 1 20Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin ĐỨC CHÚA được nó.” 21Người chồng là En-ca-na lên với cả gia […]

Xem Chi Tiết
Th12
15

Niềm Vui Cho Những Ai Trông Đợi Ơn Giải Thoát Của Đức Chúa (Xp 3,14-18a – CN III – Mùa Vọng – C)

1. Bài đọc: (Xp 3,14-18a) 3 14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút […]

Xem Chi Tiết
Th12
07

Lời Tiên Báo Thiên Chúa Giải Phóng Dân Người (Br 5,1-9 – Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C)

1. Bài đọc: (Br 5,1-9) 5 1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; 2hãy khoác vào mình áo choàng công […]

Xem Chi Tiết
Th12
02

Lời Tiên Báo Về Vương Triều Của Đấng Công Chính Thuộc Dòng Dõi Đa-vít (Gr 33,14-16 – CN I Vọng-Năm C)

1.Bài đọc: (Gr 33,14-16) 14Này, sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về nhà Giu-đa. 15Trong những ngày […]

Xem Chi Tiết
Th11
24

Đấng Ngự Giá Mây Trời Nắm Quyền Thống Trị Vĩnh Cửu Trên Muôn Loài (Đn 7,13-14 – Chúa Nhật XXXIV TN – B – Lễ Chúa Ki-tô Vua)

1. Bài đọc I (Đn 7,13-14) 13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người  đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng […]

Xem Chi Tiết
Th11
03

Giới Răn Quan Trọng Nhất (Đnl 6,2-6 – Chúa Nhật XXXI – Thường Niên B)

1. Bài đọc (Đnl 6,2-6) 6 2Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả […]

Xem Chi Tiết
Th10
20

Người Tôi Trung Của Thiên Chúa Chịu Hiến Tế – Is 53,10-11 – Chúa nhật XXIX Thường Niên B

1. Bài đọc  (Is 53, 10-11) 10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ […]

Xem Chi Tiết
Th10
13

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan (Kn 7,7-11 – Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên B)

1. Bài đọc 7 Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã […]

Xem Chi Tiết
Th10
11

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia

Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Chí, S.J. Sự thinh lặng có giá trị rất riêng của nó, chẳng hạn, trường hợp ngôn sứ Giê-rê-mia thinh lặng […]

Xem Chi Tiết
Th10
06

Cả Hai Sẽ Nên Một Xương Một Thịt (St 2,18-24 – Chúa Nhật XVII – Thường Niên B)

1. Bài đọc (St 2,18-24) 18ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” 19ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất […]

Xem Chi Tiết