Thần Học

Jan
05

Vinh Quang Cứu Độ Của Chúa Tỏ Lộ Cho Muôn Dân (Is 60,1-6 – Lễ Chúa Hiển Linh – Năm C)

Bài đọc: (Is 60,1-6) 60 1Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Jan
03

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 – CN Lễ Thánh Gia Thất – Năm C)

Bài đọc: (1Sm 1,20-22.24-28) 1 20Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin ĐỨC CHÚA được nó.” 21Người chồng là En-ca-na lên với cả gia […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Dec
15

Niềm Vui Cho Những Ai Trông Đợi Ơn Giải Thoát Của Đức Chúa (Xp 3,14-18a – CN III – Mùa Vọng – C)

1. Bài đọc: (Xp 3,14-18a) 3 14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Dec
07

Lời Tiên Báo Thiên Chúa Giải Phóng Dân Người (Br 5,1-9 – Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C)

1. Bài đọc: (Br 5,1-9) 5 1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; 2hãy khoác vào mình áo choàng công […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Dec
02

Lời Tiên Báo Về Vương Triều Của Đấng Công Chính Thuộc Dòng Dõi Đa-vít (Gr 33,14-16 – CN I Vọng-Năm C)

1.Bài đọc: (Gr 33,14-16) 14Này, sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về nhà Giu-đa. 15Trong những ngày […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Nov
24

Đấng Ngự Giá Mây Trời Nắm Quyền Thống Trị Vĩnh Cửu Trên Muôn Loài (Đn 7,13-14 – Chúa Nhật XXXIV TN – B – Lễ Chúa Ki-tô Vua)

1. Bài đọc I (Đn 7,13-14) 13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người  đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Nov
03

Giới Răn Quan Trọng Nhất (Đnl 6,2-6 – Chúa Nhật XXXI – Thường Niên B)

1. Bài đọc (Đnl 6,2-6) 6 2Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Oct
20

Người Tôi Trung Của Thiên Chúa Chịu Hiến Tế – Is 53,10-11 – Chúa nhật XXIX Thường Niên B

1. Bài đọc  (Is 53, 10-11) 10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Oct
13

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan (Kn 7,7-11 – Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên B)

1. Bài đọc 7 Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Oct
11

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia

Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Chí, S.J. Sự thinh lặng có giá trị rất riêng của nó, chẳng hạn, trường hợp ngôn sứ Giê-rê-mia thinh lặng […]

Xem Chi Tiết