Học viên: Vinc. Nguyễn Hoàng Vũ, S.J
Bộ môn: Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan
Giáo sư hướng dẫn: Sr. Võ Diễm Trinh, F.M.A.

Tóm tắt:
Con người sống trong xã hội vẫn thường xem trọng danh dự bản thân. Danh dự ấy hẳn phải gắn
liền với giá trị nào đó được xem là chân thực và đáng quý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu
được đâu mới là giá trị thực mà một người cần hướng đến. Và nếu thế, người ta dễ buông mình
theo những trào lưu xã hội và rồi lạc lối. Thực vậy, sống trong thời đại công nghệ phát triển
mạnh mẽ, nhiều người dường như đang đánh mất chính mình bởi dư luận xã hội. Đây chính là lý
do khiến xuất hiện nhiều trào lưu dị thường như “thích thì like” hay “be like me.” Những trào
lưu sống ảo khiến con người, đặc biệt trong đó có một bộ phận những người trẻ, dần đánh mất
các giá trị chiều sâu, thay vào đó lại chạy tìm các giá trị bề ngoài. Hiện trạng này đang trở nên
phức tạp và tạo ra nhiều vấn nạn cho xã hội. Trước giáo huấn sâu sắc của đoạn Lời Chúa trong
Hc 10:19-11:6, bài viết nhận thấy sứ điệp của bản văn xứng đáng là bài học giúp định hướng
giáo dục chiều sâu cho con người ngày nay; cách cụ thể, sứ điệp ấy được thể hiện qua chủ đề
“niềm vinh dự chân thực.”

Download (PDF, 411KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *