Thần Học

Th3
14

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

Môn học: Giáo Hội học Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Ngày nay, những người tự xưng là Ki-tô hữu có thể vẫn xem Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ nhưng rất nhiều người trong […]

Xem Chi Tiết
Th3
09

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất Đáng Được Tôn Thờ (Đnl 26,4-10 – Chúa Nhật I – Mùa Chay – Năm C)

Bài đọc: (Đnl 26,4-10) 26 “Hôm nay tôi xin trình với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ ban cho […]

Xem Chi Tiết
Th3
01

Lời Nói Ra Thể Hiện Được Tình Trạng Tâm Hồn (Hc 27,5-8 – Chúa Nhật VIII – Thường Niên C)

Bài đọc: (Hc 27,5-8) 27 5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. 6Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. […]

Xem Chi Tiết
Th2
23

Đa-vít Tha Mạng Cho Sa-un Vì Kính Sợ Chúa (1Sm 26,2.7-9 – Chúa Nhật VII Thường Niên C)

Bài đọc: (1Sm 26,2.7-9) 26 2Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp.  7Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm […]

Xem Chi Tiết
Th2
15

Người Tựa Nương Nơi Chúa Thì Được Chúc Phúc (Gr 17,5-8 – Chúa Nhật VI – TN C)

Bài đọc: (Gr 17,5-8) 17 5ĐỨC CHÚA phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA! 6Người đó sẽ […]

Xem Chi Tiết
Th2
02

Ngôn Sứ, Chiến Binh Của Đức Chúa (Gr 1,4-5.17-19 – Chúa nhật IV – Thường Niên C)

Bài đọc: (Gr 1, 4-5.17-19) 1 4Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá […]

Xem Chi Tiết
Th1
27

Niềm Vui Lãnh Nhận Ân Xá Của Chúa (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 – CN III – Thường Niên C)

Bài đọc: (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10) 8 2Hôm ấy là ngày mồng một tháng thứ bảy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem Sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các […]

Xem Chi Tiết
Th1
19

Đức Chúa Ban Vinh Dự Cho Thành Thánh Mới (Is 62,1-5 – CN II – Thường Niên C)

Bài đọc: (Is 62,1-5) 62 1Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ […]

Xem Chi Tiết
Th1
12

Người Tôi Tớ Được Thiên Chúa Tuyển Chọn Để Thiết Lập Công Lý Giữa Muôn Dân (Is 42,1-4.6-7 – Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm C)

Bài đọc: (Is 42,1-4.6-7) 42 1Đây là người tôi tớ Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí Ta ngự trên người; người sẽ làm sáng […]

Xem Chi Tiết
Th1
05

Vinh Quang Cứu Độ Của Chúa Tỏ Lộ Cho Muôn Dân (Is 60,1-6 – Lễ Chúa Hiển Linh – Năm C)

Bài đọc: (Is 60,1-6) 60 1Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và […]

Xem Chi Tiết