Bài Viết

May
20

Câu hỏi 116: Dầu thánh là gì?

Dầu thánh là chất thể hữu hình được dùng trong các bí tích Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh. Trong bí tích Rửa Tội, việc xức dầu không thuộc về nghi […]

Xem Chi Tiết
May
18

Câu hỏi 115: Nước thánh là gì?

Nước thánh là nước thông thường được làm phép trong Thánh Lễ hoặc sau đó.[1] Nước thánh được thừa tác viên có chức thánh làm phép. Không có quy định cụ thể liên quan đến […]

Xem Chi Tiết
May
16

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

      Các Bài đọc được lấy từ thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca được sử dụng cho các tuần cuối cùng của mùa Thường Niên, một giai đoạn mà Giáo Hội phản tỉnh về việc phán […]

Xem Chi Tiết
May
14

Câu hỏi 114: Nhà tạm và mặt nhật (hào quang) là gì?

(Mặt nhật – Ảnh sưu tầm từ Internet)       Nhà tạm (Tabernacle), mặt nhật (monstrance), chén thánh (chalice), bình thánh (ciboria), dĩa thánh (paten), khăn thánh (corporal), và khăn tuyết (purificator) là những […]

Xem Chi Tiết
May
08

LUẬN CỨ VỀ THIÊN CHÚA HIỆN HỮU DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT CHỌN LỌC TỰ NHIÊN THEO DARWIN

(Bức họa Creazione di Adamo của Michelangelo tại nhà nguyện Sistina. St. Internet) Bài viết môn: Triết học Thần học Học viên: Đaminh Phan Văn Quỳnh, S.J. Giáo sư: Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Bài […]

Xem Chi Tiết
Apr
28

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về THÀNH ĐÔ THIÊN CHÚA TRONG THƯ DO THÁI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXII, Thường Niên, Năm C: Dt 12:18-19, 22-24a Bản văn này diễn ra ở phần đầu của lời kêu gọi cuối cùng của thư Do Thái (12:14-13:19). Theo đó, các […]

Xem Chi Tiết
Apr
27

Câu hỏi 113: Khi nào một người không được phép rước lễ?

Một người Công Giáo không bao giờ được phép rước lễ trong tình trạng tội trọng. Một người trong tình trạng này phải lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một người Công giáo không bao […]

Xem Chi Tiết
Apr
26

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXI, Thường Niên, Năm C: Dt 12:5-7, 11-13 Bài đọc này kết thúc lời kêu gọi luân lý ở 10:26-12:13. Sau khi trình bày cho độc giả một đoàn chứng […]

Xem Chi Tiết
Apr
25

Câu hỏi 112: Có thể rước lễ bao nhiêu lần trong một ngày?

Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (Thánh Lễ) mà người đó tham dự. Bản […]

Xem Chi Tiết
Apr
24

Tìm hiểu thư Phaolô: Về ĐỨC TIN CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG THƯ DO THÁI

(Bài đọc trong Chúa Nhật XX, Thường Niên, Năm C: Dt 12:1-4) Chương 11 thư Do Thái đã trình bày hàng loạt những mẫu gương đức tin trong lịch sử Ít-ra-en: mẫu gương của những […]

Xem Chi Tiết