Người Công giáo không đeo ảnh tượng thánh để cầu may mắn. Thay vào đó, họ đeo ảnh tượng để nhắc nhở bản thân về vị thánh, về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thánh mẫu của Ngài. Nhiều tôn giáo có những ảnh tượng sùng kính bên ngoài mà các tín đồ mang trên người. Ví dụ, đàn ông Do Thái giáo và Hồi giáo đội mũ sọ. Phụ nữ Hồi giáo che mặt trước công chúng. Người Công giáo đeo ảnh tượng, thánh giá và áo đức bà. Thông thường, những vật thánh có tính bí tích này được mang trên người trong hoặc ngoài lớp áo ngoài.

Người Công giáo đeo ảnh tượng thánh không phải nhằm tìm kiếm may mắn, nhưng tìm kiếm phúc lành của Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của vị thánh họ mang. Một ảnh tượng nổi tiếng người Công giáo thường đeo là ảnh đức Mẹ Ban Ơn. Người ta tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra với một nữ tu dòng Thăm Viếng người Pháp ở Paris vào  thế kỷ XIX. Mẹ đã nhờ nữ tu này, Chị Catherine Labore, làm một mẫu ảnh có hình Mẹ Maria trên đó với dòng chữ mặt sau, “lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”. Mẫu ảnh cũng đi kèm với một quyển kinh nguyện kính Đức Mẹ ban ơn. Kinh nguyện này thường được cầu nguyện hàng tuần tại các giáo xứ Công giáo.

“Áo Đức Bà” bao gồm hai mảnh vải được gắn bởi một sợ dây; sợi dây được gắn vào viền Áo Đức Bà. Nổi tiếng nhất trong tất cả các Áo Đức Bà là áo Đức Mẹ Núi Carmel. Người ta tin rằng Đức Mẹ đã truyền cho thánh Simon Stock, một cha dòng Carmel thế kỷ mười hai, lòng sùng kính này. Áo đức bà trở thành truyền thống của Dòng Carmel. Một khi một người Công giáo gia nhập hội Áo Đức Bà, họ nhận được những hoa trái thiêng liêng của hội dòng. Ngoài ra, Áo Đức Bà là lời nhắc nhở trực quan về nhiệm vụ của người Công giáo sống ơn gọi của bí tích rửa tội là nên thánh.

Cuối cùng, người Công giáo đeo thánh giá trên cổ hoặc đeo nhẫn trên ngón tay. Thánh giá nhắc nhở tín hữu mỗi ngày về giá cứu chuộc và tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 162-163.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *