Bài Viết

May
13

Câu hỏi 248. Nếu một linh mục Anh giáo chuyển sang Công giáo, linh mục ấy có phải được truyền chức lại không, và tại sao?

Vào thế kỷ XVI, vua Henry VIII của nước Anh đã ly khai khỏi Giáo hội Công giáo khi đơn thỉnh cầu của ông lên Đức Giáo Hoàng về việc hủy hôn với Nữ hoàng […]

Xem Chi Tiết
May
10

Câu hỏi 247. Tại sao thánh giá của nhà thờ Công giáo có tượng chịu nạn trong khi nhà thờ Tin Lành chỉ có cây thánh giá?

Tượng thánh giá (crucifix) là những thánh giá (cross) có tượng chịu nạn (thân xác) của Chúa Giêsu để tượng trưng cho biến cố lịch sử Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá. Chỉ […]

Xem Chi Tiết
Apr
29

Câu hỏi 246. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) là gì?

USCCB là đại hội của tất cả các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ gồm cả Công giáo Latinh (Nghi thức Tây Phương) và Byzantine (Nghi thức Đông Phương). Mỗi năm USCCB nhóm họp hai […]

Xem Chi Tiết
Apr
27

HỌC VIỆN DÒNG TÊN MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG  KHỐI THẦN HỌC

“Hôm nay, Học Viện Dòng Tên mừng kính lễ thánh Phêrô Canisiô, Tiến sỹ Hội Thánh. Thật hữu ích khi tìm hiểu tiểu sử của Ngài. Thánh Phêrô Canisiô sinh ra và lớn lên trong […]

Xem Chi Tiết
Apr
26

Câu hỏi 245. Hội đồng là gì?

Hội đồng (Synod) có gốc từ hai từ Hy Lạp syn (cùng nhau) và hodos (đường) có nghĩa là “đi đến cùng nhau” hoặc “một cuộc gặp gỡ”. Hội đồng gồm có các Giám mục, […]

Xem Chi Tiết
Apr
22

Câu hỏi 244. Thánh Lễ Nghi Thức Mới (Novus Ordo) và Thánh Lễ Tridentine là gì?

Thánh Lễ Tridentine là Thánh Lễ từ Công đồng Trentô (1545-1563), do đó có tên là “Tridentine”, được ban hành bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V (Quo Primum, 1570). Novus Ordo là Thánh Lễ […]

Xem Chi Tiết
Apr
19

Câu hỏi 243. “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra ecclesia nulla salus) có nghĩa là gì?

Giáo hội Công giáo dành cho tất cả mọi người. Được thiết lập bởi Chúa Kitô, sứ mệnh của Giáo hội là cứu vớt các linh hồn và cứu càng nhiều càng tốt. Đôi khi, […]

Xem Chi Tiết
Apr
16

Câu hỏi 242. Bốn đặc tính của Giáo hội là gì?

Bốn đặc tính của Giáo hội được liệt kê trong Kinh Tin Kính Nicea là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền. Thánh Rôbertô Bellarminô (1542-1621) đã mở rộng thành mười lăm đặc […]

Xem Chi Tiết
Apr
13

Câu hỏi 241. Tính bất khả khuyết/ bất khả mai một là gì?

Tính bất khả khuyết hay bất khả mai một (Indefectibility ) là một thuộc tính của Giáo hội Công giáo. Có nghĩa là Giáo hội sẽ trường tồn cho đến tận thế. Không gì có […]

Xem Chi Tiết
Apr
11

Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết