Khi một người Công giáo thực hiện hành động dâng mình cho một vị thánh, hành động đó không phủ nhận tình yêu với Thiên Chúa. Người Công giáo, cũng như bao Kitô hữu khác, chỉ thờ phượng Thiên Chúa. Họ tôn vinh và kính trọng các thánh như những tấm gương trọn hảo của việc sống một đời sống Kitô hữu. Khi yêu ai đó thì không có nghĩa tranh chấp sẽ xảy ra. Đứa bé có thể yêu cả mẹ và cha. Tình yêu là vô hạn. Chỉ có hận thù mới giam hãm con người.

Hành động dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria không làm sứt mẻ bất kỳ tình yêu nào chúng ta dành cho Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta càng yêu Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng yêu những người gần gũi với Ngài bấy nhiêu. Đức Trinh Nữ Maria là người gần gũi nhất với Thiên Chúa đã từng được Ngài tạo dựng. Để tôn kính Mẹ, chúng ta tôn thờ Đấng Tạo Hóa của Mẹ, Thiên Chúa Toàn Năng. Lời cầu nguyện, lòng sốt mến và hành động dâng hiến được coi là những cách thức để đến gần Thiên Chúa hơn qua việc noi gương vị thánh được nhiều người kính mến.

Lòng sùng kính, bao gồm cả lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria, phải dẫn đến Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là trung gian chính yếu giữa Chúa Cha và chúng ta. Những người Công giáo chúng ta có được sự hiểu biết và tình yêu Chúa tốt hơn nhờ lòng sùng kính các thánh, vốn là những bạn hữu thân thiết nhất của Ngài. Trong hành vi dâng mình cho Mẹ Maria, chúng ta đang nài xin Mẹ cầu nguyện cùng Con của Mẹ với chúng ta và cho chúng ta.

Chúng ta chạy đến với Mẹ Maria như một nguồn gợi hứng cho đời sống của chúng ta. Mẹ đã hoàn toàn vâng phục Ngôi Lời Thiên Chúa. Tiếng xin vâng của Mẹ, “Xin cho thánh ý Chúa được thực hiện”, là điều mà tất cả các Kitô hữu phải thân thưa với Chúa. Mẹ đã sống một cuộc sống khiêm nhường và phục vụ. Đây là di sản tuyệt vời Mẹ để lại cho chúng ta để chúng ta bước theo Con của Mẹ một cách tận tụy hơn. Cuộc sống của Mẹ là một sự kiên trì bền bỉ. Ngay cả trong những thử thách đen tối khi Con mình bị đóng đinh trên thập giá, Mẹ Maria vẫn là trụ cột của đức tin – ngọn hải đăng hy vọng và niềm an ủi cho những người xung quanh. Bằng cách rập khuân đời sống của chúng ta theo gương Mẹ, chúng ta cũng trở nên gần gũi hơn với Con của Mẹ.

Kinh Mân Côi, Kinh Cầu Đức Bà, những tuần cửu nhật khác nhau để mừng kính các tước hiệu của Mẹ, mặc áo Đức Bà, đeo linh ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ, và Kinh Nhật Tụng kính Đức Mẹ, không tước đoạt đi bất cứ điều gì khỏi Thiên Chúa toàn năng. Giống như những người ngoài Công giáo trên trái đất này xin người này người kia cầu nguyện cùng Chúa cho họ, người Công giáo cũng xin các thánh tiếp tục cầu thay nguyện giúp với Chúa trên thiên đàng cho chúng ta. Chắc chắn chúng ta có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng có thể tăng cường lời cầu nguyện với Ngài bằng sự giúp đỡ của các bạn hữu Ngài, tức các thánh.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *