Hai ngày 11-12/05/2022, tại Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam, 8 học viên Thần học năm thứ IV của Học viện đã thi để đánh giá tổng quan chương trình Cử nhân Thần học (STB). Các học viên tham dự kỳ thi lần này bao gồm:

 1. Anrê Nguyễn Phú Cường, AA. – Hình thức thi Thường Quy
 2. Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum
 3. Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum
 4. Đaminh Lê Văn Luận, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum
 5. Giuse Nguyễn Hào Phú, CCPS. – Hình thức thi Thường Quy
 6. Giuse Tuân Vũ Chí Thành, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum
 7. Corneliô Đinh Chí Thiện, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum
 8. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Tuấn, SJ. – Hình thức thi Ad Gradum

Đây là kỳ thi sát hạch kiến thức tổng quát toàn bộ chương trình đào tạo cử nhân thần học của Giáo hội (Baccalaureate in Sacred Theology- STB). Mỗi thí sinh phải trả lời các câu hỏi của ban giám khảo về các lĩnh vực thần học một cách có hệ thống và chuẩn tắc về đức tin của Giáo hội, trong thời gian tối thiểu 60 phút. Riêng các thí sinh thi với hình thức Ad Gradum thì có thêm 30 phút để bảo vệ bài khảo luận ra trường của mình.

Kỳ thi lần này, hội đồng Giám Khảo gồm có:

 1. Âutinh Nguyễn Thái Hiệp, SJ. STL.– Giám học
 2. Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng, AA. STD.
 3. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ. STD.
 4. Antôn Maria Trần Thanh Tân, SJ. STD.
 5. Âutinh Nguyễn Minh Triệu, SJ. STL. STD.Cand.
 6. Joaquin Jr. Yap, PhD.Theol.

Theo sắc lệnh của Bộ Giáo Dục Công Giáo về việc liên kết đào tạo giữa Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam (SJJS) và Trường Thần Học Loyola Phillipines (Loyola School of Theology – LST), ký ngày 23/01/2018, các học viên sau 4 năm học tại Học viện Thánh Giuse Dòng Tên và trải qua kỳ thi sát hạch Tổng quát dưới sự giám sát chất lượng của LST sẽ được phía LST cấp bằng STB của trường.

Đặc biệt, đối với các học viên Dòng Tên, kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng trong chương trình huấn luyện của Dòng. Cha Nguyên Bề Trên Cả Peter Hans Konvenbach của Dòng đã nhấn mạnh việc đào tạo các thần sinh về kiến thức thần học vững chắc không phải chỉ vì đây là đòi hỏi của chức linh mục, nhưng còn vì điều này gắn liền với sứ mạng của anh em Dòng Tên. Đây chính là điều mà cha I-nhã, Đấng Sáng Lập chờ đợi nơi mỗi thành viên trong Dòng (x. Quy Luật Bổ Sung – Dòng Tên, s.81.2).

Tạ ơn Chúa vì hoa trái đào tạo, 8 thần sinh đủ điều kiện ra trường, của Học viện SJJS nói riêng và của Giáo hội nói chung. Ước mong những kiến thức thần học căn bản mà 8 thần sinh thủ đắc được trong quá trình 4 năm học tại đây là hành trang tốt để họ trổ sinh hoa trái đức tin và xây dựng Giáo hội Chúa một cách hữu hiệu trong quãng đường mục vụ sắp tới.

Ban Majorica – Học viện Dòng Tên đưa tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *