Chặng đàng Thánh giá (còn được gọi là Via Crucis trong tiếng Latinh, có nghĩa là Con đường Thánh giá) là mười bốn bài suy niệm tuyệt đẹp về cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên đồi Canvê trên con đường ở Giêrusalem, được gọi là Via Dolorosa (trong tiếng Latinh có nghĩa là Con đường Đau Khổ). Con đường này dẫn qua các thành thị, hàng quán và nhà cửa trong thành phố Giêrusalem. Các chặng trong Đàng Thánh giá đánh dấu các nơi chốn khác nhau trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Ta có thể được tìm thấy dấu tích của Chặng đàng Thánh giá trong Kinh Thánh, mặc dù có thể không theo thứ tự thời gian. Ngoài ra, các tài liệu tham chiếu được trích từ Cựu Ước cũng cho thấy một hình hảnh tiền trưng về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bước đi trên Con đường Thánh giá này vào Thứ Sáu Tuần Thánh, tức là ngày Ngài bị đóng đinh và chịu chết, và được cử hành trong các Giáo hội Công giáo Tây Phương kể từ thời Thánh Phanxicô Assisi (thế kỷ XII s.C.N); người ta cho rằng thánh nhân là người đã mang lòng sùng kính này từ Đất Thánh về Châu Âu. Thông thường, Chặng đàng Thánh Giá trong nhà thờ sẽ được chia làm hai phần: bảy chặng ở một bên tường và bảy chặng khác ở tường đối diện. Một số đền thờ có Chặng đàng Thánh giá ngoài trời cũng như mười bốn chặng trên tường bên trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc nguyện đường.

1. Đức Giê su bị kết án. Luca 23:24-25: “Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Chúa Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn”.

2. Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Luca 9:23: “Rồi Chúa Giêsu nói với mọi người: ‘Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.’”

3. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Isaia 53:6: “Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.

4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Gioan 19:25: “Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala”.

5. Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Matthêu 27:32: “Đang đi ra, thì chúng gặp một người Kyrênê, tên là Simôn ; chúng bắt ông vác thập giá của Người”.

6. Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. Gioan 14:9: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

7. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Matthêu 11:28: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem. Luca 23:28: “Chúa Giêsu quay lại phía các bà mà nói : ‘Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.’”

9. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. Luca 14:11: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

10. Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu. Gioan 19:23: “Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới”.

11. Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Maccô 15:24: “Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì”.

12. Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá. Maccô 15:37: “Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở”.

13. Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống. Luca 23:53: “Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ”.

14. Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Matthêu: 27:60: “và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về”.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *