Triết 1 HK2

All Philosophy Courses Special Couses Final Papers And Comprehensive Exams For STB Cross 2nd Semester Biblical Languages Hy Lạp Tân Ước Thematical Seminars Các Đòi Hỏi Thực Hành Cá Nhân STB 2 HK1 STB 4 HK1 Elective Courses STB 4 HK2 Triết 2 HK2 Triết 3 HK2 Các Môn Tự Chọn hoặc Phụ Đạo Tiếng Anh và Ngoại Ngữ Phụ Moral And Spiritual Theology STB 3 HK1 STB 2 HK2 Triết 1 HK2 Triết 1 HK1 Các Môn Ngoài Triết Học STB 3 HK2 Theology Courses Các Môn Triết Học Bậc I Sacred Scriptures Triết 3 HK1 STB 1 HK1 Prerequisite Courses Church History – Practical / Pastoral Theology Triết 2 HK1 STB 1 HK2 Systematic Theology Các Môn Triết Học Bậc II Not Available Now
IDCourse NameDurationStart Date
PP-105.40Tiếng Anh: Viết Luận Văn 2Sáng thứ Năm10/09/2020
PF-102.2Triết Sử Cổ ĐạiLịch riêng
PP-104.3Tiếng Việt Thực HànhChiều thứ Tư
PP-102Luận Lý HọcSáng thứ Ba (?)
PP-105.5Đọc Bản Văn Triết HọcSáng thứ Hai
PP 105.22Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2Sáng thứ Sáu09/09/2020