Bài Viết

Jul
14

Khái niệm “vĩnh cửu” trong tác phầm “niềm an ủi triết học” của Boethius

Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.   Thiên Chúa là Đấng toàn năng và Ngài hiểu biết mọi sự. Ngài không chỉ biết những […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Jul
13

Giá trị của kinh nghiệm

Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.    “Kinh nghiệm” là từ ta vẫn thường gặp và thường sử dụng trong đời sống thường ngày. […]

Xem Chi Tiết
Jul
10

Câu 5: Nếu Thiên Chúa tốt lành, thì tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?

Thiên Chúa không tạo ra sự dữ; đúng hơn, chính các hữu thể tốt lành (tức là các thiên thần và con người) đã lựa chọn trở nên xấu xa và các việc làm tồi […]

Xem Chi Tiết
Jul
08

Ý Thể Thiện Giúp Phủ Nhận Sự Chia Cắt Hai Thế Giới Được Quy Gán Cho Plato

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Ý Thể Thiện Giúp Phủ Nhận Sự Chia Cắt Hai Thế Giới Được Quy Gán Cho Plato Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và [...]
By Majorica | Luận Văn . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Jul
04

Tìm Hiểu Và Phê Bình Quan Điểm Của Jurgen Moltmann Về Thiên Chúa Đau Khổ Nơi Biến Cố Thập Giá Và Trong Cuộc Sống Hiện Sinh Của Con Người

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tìm Hiểu Và Phê Bình Quan Điểm Của Jurgen Moltmann Về Thiên Chúa Đau Khổ Nơi Biến Cố Thập Giá Và Trong Cuộc Sống Hiện Sinh [...]
By Majorica | Luận Văn . Thần Học
Xem Chi Tiết
Jul
04

“Ở với Ta” – hành trình kết thân với Thiên Chúa theo kinh nghiệm của thánh Inhã

Môn học: Thần học trong Linh Thao của Thánh Inhã Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Trần Vinh Danh, S.J. Comigo – “Ở với Ta”[1] là kết quả của một hành trình kết […]

By Majorica | Thần Học Luân Lý
Xem Chi Tiết
Jul
04

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh […]

Xem Chi Tiết
Jul
04

The Thoughts of St. Gregory of Nazianzus on the Son through “The Fourth Theological Oration, Which is the Second Concerning the Son”

Môn học: Giáo Phụ Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   Opinions of the Two Natures of Jesus before the General Council of Nicea (325) Christian doctrine, as we […]

Xem Chi Tiết
Jul
04

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626 Tác giả: Linh mục Nguyễn Hai Tính, S.J. Tu sĩ Nguyễn Huy Hoàng, S.J. Lời dẫn: Bài viết này không đề cập trực tiếp đến vai trò […]

By Majorica | Sử Liệu . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Jul
04

Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18

Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18 Bài thuyết trình tại hội thảo khoa học “Bình Định và Chữ Quốc Ngữ” Quy Nhơn, 13/1/2016 T.S. […]

By Majorica | Sử Liệu . Tài Liệu
Xem Chi Tiết