Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm

Th5
02

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm (chương 19): Thánh nhân và Vĩ nhân

CHƯƠNG 19 THÁNH NHÂN VÀ VĨ NHÂN Lịch sử của Giáo Hội thì quan trọng hơn lịch sử của các nhà lãnh đạo, các giáo huấn hay những lộn xộn của Giáo Hội. Nhưng trọng […]

Xem Chi Tiết
Th4
24

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm (chương 18): Một nền luân lý nhất quán về sự sống

CHƯƠNG 18 MỘT NỀN LUÂN LÝ NHẤT QUÁN VỀ SỰ SỐNG Vì quyển sách này là một cái nhìn sơ lược về đức tin Kitô giáo, nên chúng ta không thể nghiên cứu sâu xa […]

Xem Chi Tiết
Th4
10

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương XVII-Lương tâm và luân lý kitô giáo

Trong chương trước, chúng ta đã khảo sát các nguyên lý và giá trị cơ bản là nền tảng luân lý Kitô giáo và trách nhiệm của người môn đệ. Các giá trị này cung […]

Xem Chi Tiết
Th3
08

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm (chương 16): Những Nguyên tắc và Giá trị Kitô giáo

MƯỜI ĐIỀU RĂN: HÔM QUA VÀ HÔM NAY Chúng ta đã thấy rằng đức tin không chỉ đơn thuần là niềm tin thuộc lý trí. Chúng ta phải làm nhiều hơn là nói rằng chúng […]

Xem Chi Tiết
Th1
11

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm (chương 15): Bí tích hôn phối và Bí tích truyền chức thánh

Bạn có thể mệt mỏi khi người ta hỏi về điều gì bạn muốn làm lúc bạn lớn tuổi hơn. Lựa chọn đó thường dựa trên nhiều nhu cầu và mối quan tâm khác nhau: […]

Xem Chi Tiết
Th1
04

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm (chương 14): Bí Tích Thống Hối Và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

  Như vậy, chúng ta đã xem xét ý nghĩa của các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Các bí tích này đưa một người vào Giáo Hội, và Bí […]

Xem Chi Tiết
Th11
28

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương XIII-Bí Tích Thánh Thể

CHƯƠNG 13 Bí Tích Thánh Thể BỮA TIỆC VƯỢT QUA Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao […]

Xem Chi Tiết
Th11
20

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương XII-Bí Tích Rửa Tội Và Thêm Sức

Ý NGHĨA CỦA CÁC BÍ TÍCH Ở một vài chỗ trong sách này, chúng ta đã nói rằng Thiên Chúa là mầu nhiệm tuyệt đối. Ngài không phải là một điều cũng không phải là […]

Xem Chi Tiết
Th10
24

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương XI-Công Đồng Vatican II

Chương 11 Công Đồng Vatican II Chúng ta không thể hiểu Giáo Hội hôm nay nếu không hiểu các sự kiện cũng như kết quả của Công đồng Vatican II. Mặc dù Công đồng đã […]

Xem Chi Tiết
Th10
17

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương X-Giáo hội trong dòng lịch sử

CHƯƠNG 10 GIÁO HỘI TRONG DÒNG LỊCH SỬ   Trong chương này chúng ta sẽ đề cập đến Giáo Hội trong suốt chiều dài lịch sử, nhằm đưa ra một vài điểm mấu chốt trong […]

Xem Chi Tiết