Có một câu chuyện đùa xa xưa thế này: Một nông dân chất phác vào thị trấn để xưng tội thường niên với linh mục quản xứ. Sau khi nghe ông này xưng tội và cho lời khuyên, vị giáo sĩ đưa ra việc đền tội. Vài giờ sau, vị linh mục ra ngoài đi dạo trước bữa ăn trưa và ngài thấy một người đàn ông rất giống đứng trong quảng trường thị trấn hét lên, “Bong! Bong! Bong!” Ngài hỏi một giáo dân về việc đang diễn ra, và ngài nhận được câu trả lời: “Fred đã đi xưng tội sáng nay và anh ấy đang làm việc đền tội. Anh ấy được bảo phải làm Angelus (rung chuông).”

Angelus không phải là rung chuông nhưng là việc cầu nguyện mà người ta được nhắc nhở để cầu nguyện bởi tiếng chuông rung ba lần một ngày – vào lúc bình minh (6 giờ sáng), giữa ngày (trưa), và hoàng hôn (6 giờ chiều). Đó là cách cầu nguyện cổ xưa dựa trên trình thuật Kinh Thánh Truyền Tin và Nhập Thể của Chúa Kitô. Lấy các câu Tin Mừng Luca 1 và Gioan 1, việc cầu nguyện này diễn tiến như sau:

“Thiên Chúa sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria” (do một người lĩnh xướng hay một người đọc riêng).

Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.” (cộng đoàn đáp lại hoặc đáp riêng một mình).

*** Lúc này mọi người sẽ đọc toàn bộ Kinh Kính Mừng. ***

“Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời” (lấy lại ở Lc 1,38).

“Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền” (lấy lại ở Lc 1,38).

*** Lúc này mọi người sẽ đọc toàn bộ Kinh Kính Mừng lần nữa. ***

“Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người” (lấy lại ở Ga 1,14).

“Và ở cùng chúng con” (lấy lại ở Ga 1,14).

*** Lúc này mọi người sẽ đọc toàn bộ Kinh Kính Mừng lần nữa. ***

“Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.”

“Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.”

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 247-248.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *