Người Công Giáo gọi bất kỳ lời kinh nào liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria (thường thì Đức Maria chỉ được gọi là Mẹ Được Chúc Phúc) là những lời kinh “Maria”. Kinh Kính Mừng (Ave Maria) nổi tiếng nhất. Kinh Nữ Vương được đọc cuối chuỗi Mân Côi và được hát bằng tiếng Latinh tại tang lễ của thầy phó tế hoặc linh mục và tại tang lễ của cha hoặc mẹ của linh mục.

“Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

Còn đây là bản Latinh:

“Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes, trong hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis bài hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen.”

Kinh Magnificat được đọc vào giờ Kinh Chiều lấy từ Lc 1,46–55. Đây là lời cầu nguyện mà Đức Trinh Nữ Maria đã thưa lên theo Tin Mừng thuật lại.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Phận nữ tỳ hèn mọn – Ngài đoái thương nhìn tới

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng

Chúa hạ bệ những ai quyền thế

Và nâng cao những kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư

Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Chúa hằng độ trì Israel – tôi tớ của Ngài

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta

Và Chúa nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Abraham

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.”

Kinh Hãy Nhớ do thánh Bênađô Clairvaux (1090–1154) sáng tác.

“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.”

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 248-249.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *