Thần Học

May
04

Hiệp nhất và khác biệt trong Giáo Hội- Văn kiện của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng

[Với Tự Sắc Sedula Cura đề ngày 27.6.1971, Đức Phaolô VI đã thành lập Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, thay thế Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách các vấn đề Kinh Thánh trước kia […]

Xem Chi Tiết
Apr
26

Thần học hội nhập văn hóa – Thần học bản vị hóa

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Kim Chính, SJ. Từ sau Công Ðồng Vaticanô II đến nay, Giáo Hội càng ngày càng ý thức rõ ràng hơn môi trường sống của mình hệ tại trên những […]

By Majorica | Suy Tư . Thần Học
Xem Chi Tiết
Apr
19

Tân Ước và Kitô học: Các vấn nạn hiện nay

Tác giả: J. A. Fitzmyer S.J. J. A. Fitzmyer là giáo sư tại Catholic University of America, Washington. Bài viết này trích từ tạp chí Nouvelle Revue Théologique, 103(1981) 18-47; 187-208. Chúng tôi ghi ơn […]

Xem Chi Tiết
Mar
26

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Tác giả Aloysius Pieris, S.J. Aloysius Pieris là một linh mục Dòng Tên người Sri Lanka, hiện làm giám đốc trung tâm Tulana, nơi đối thoại kitô-phật; bài viết này đăng trong tạp chí The […]

Xem Chi Tiết
Mar
22

Vấn nạn di dân dưới ánh sáng của giáo huấn Giáo Hội

Môn: Social Ethics Giáo sư: Phạm Văn Ái, SJ. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, SJ.     Di cư và tị nạn là một trong những vấn đề lớn của thời đại, đặc biệt, tại […]

Xem Chi Tiết
Mar
13

Truy tầm tính phản tỉnh trong Xét Mình Riêng và Xét Mình Chung trong Linh Thao của thánh Inhã và trong phương pháp tu tập Phật giáo

Môn học: Theology of the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola Giáo Sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh, S.J.    “Phản tỉnh” là một trong những ý niệm then chốt […]

Xem Chi Tiết
Mar
05

Thiêng – Tục trong tôn giáo & tôn giáo dân gian cổ đại của Trung Hoa

  Môn: Thần Học Tôn Giáo Á Châu Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Hoàng Khắc Luận, S.J.  “Không có gì là phàm tục đối với những ai biết chiêm ngắm” là năng […]

Xem Chi Tiết
Mar
05

Danh xưng “Con Thiên Chúa” – “Con Người” trong Tin Mừng Mác-cô giúp hiểu gì về căn tính đích thực của Đức Giê-su Ki-tô?

Môn học: Ki-tô học Giáo sư:  Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   “Con Thiên Chúa” (Son of God)[1] là thuật ngữ được dùng khá nhiều trong Tin Mừng Mac-cô, cũng […]

Xem Chi Tiết
Mar
03

Từ hy lễ của Đức Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

                                        Tác giả: Joseph CAILLOT (“Du sacrifice du Christ à celui des chrétiens”, trích trong Cahiers Évangile số 118 (2001), trang 57-64, Éd. du Cerf). “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, […]

Xem Chi Tiết
Jan
27

Giải thích tín điều

Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha […]

Xem Chi Tiết