Thần Học

Mar
05

Thiêng – Tục trong tôn giáo & tôn giáo dân gian cổ đại của Trung Hoa

  Môn: Thần Học Tôn Giáo Á Châu Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Hoàng Khắc Luận, S.J.  “Không có gì là phàm tục đối với những ai biết chiêm ngắm” là năng […]

Xem Chi Tiết
Mar
05

Danh xưng “Con Thiên Chúa” – “Con Người” trong Tin Mừng Mác-cô giúp hiểu gì về căn tính đích thực của Đức Giê-su Ki-tô?

Môn học: Ki-tô học Giáo sư:  Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   “Con Thiên Chúa” (Son of God)[1] là thuật ngữ được dùng khá nhiều trong Tin Mừng Mac-cô, cũng […]

Xem Chi Tiết
Mar
03

Từ hy lễ của Đức Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

                                        Tác giả: Joseph CAILLOT (“Du sacrifice du Christ à celui des chrétiens”, trích trong Cahiers Évangile số 118 (2001), trang 57-64, Éd. du Cerf). “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, […]

Xem Chi Tiết
Jan
27

Giải thích tín điều

Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha […]

Xem Chi Tiết
Jan
27

Nữ ngôn sứ, một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

                                                                                         Môn học: Ngôn Sứ  Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Lê Cao Tài, S.J. Trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo Do Thái trọng nam khinh nữ, việc xuất hiện […]

Xem Chi Tiết
Jan
18

Tìm hiểu đoạn Kinh Thánh St 22,1-19: “Ông Abraham dâng Isaac làm lễ tế”

  Môn Học: Tìm Hiểu Ngũ Thư Giáo Sư: Phạm Tuấn Nghĩa, SJ. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng, SJ. Câu chuyện Abraham hiến tế Isaac diễn tả sự giằng co giữa niềm tin vào lời […]

Xem Chi Tiết
Jan
18

Lương tâm công giáo trong tương quan với phân định và đồng hành thiêng liêng

Môn Học: Phân định-Đồng hành thiêng liêng-Tư vấn mục vụ Giáo Sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học Viên: Trương Đình Sáng, S.J. Lương tâm, phân định và đồng hành thiêng liêng là ba khía cạnh […]

Xem Chi Tiết
Jan
11

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Môn học: Dẫn nhập Tin Mừng Mátthêu & Máccô Học viên: Hoàng Khắc Luận  Trong cả bốn Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Matthew trình bày cho chúng ta một chỉ thị và huấn dụ […]

Xem Chi Tiết
Jan
11

Bước trên đường hy vọng trong sứ mạng đồng hành thiêng liêng

  Môn học: Phân định-Đồng hành thiêng liêng-Tư vấn mục vụ Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Hoàng Khắc Luận, S.J.    “Hy vọng” và “khơi lên hy vọng” là hai trong những […]

Xem Chi Tiết
Dec
19

Mười quan niệm về Giáo hội và vấn nạn ơn cứu độ ngoài Ki-tô giáo

Môn học: Giáo Hội Học Giáo sư: Trần Quốc Anh S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.  Bài viết này trả lời một số câu hỏi liên quan đến Giáo Hội Học. Thứ nhất, truyền […]

Xem Chi Tiết