Thần Học

Sep
21

Tìm hiểu bản văn Ga 13,31-35

Môn học: Tin Mừng Gioan Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh. S.J. Trình thuật Ga 13,31-35 nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (13,31-17,26). Nội dung chính của […]

Xem Chi Tiết
Sep
21

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

                                                                                                Môn học: Tin Mừng Luca Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.   Thánh sử Luca cho thấy cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng […]

Xem Chi Tiết
Sep
08

Để Nước Chúa trị đến trên quê hương “con rồng cháu tiên”

  Môn học: Giáo Hội Học Giáo sư: Trần Thanh Tân, SJ. Học viên: Hoàng Khắc Luận, SJ.   Loan báo Tin Mừng là sứ điệp trung tâm và mục đích minh nhiên của Chúa […]

Xem Chi Tiết
Sep
08

Chú giải đoạn sách Ds 12,1-16

                                                                                                          Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Hoàng Sơn, S.J.   Bài viết chú giải đoạn sách Dân số 12,1-16.[1] Trình thuật kể lại câu chuyện bà Miriam […]

Xem Chi Tiết
Aug
14

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

Môn học: Đức Tin và Mặc Khải Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Vũ Chí Kiên, S.J.   To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History[1] […]

Xem Chi Tiết
Aug
07

Cách hiểu của thần học gia Karl Rahner về những phép lạ của Chúa Giê-su

Môn học: Ki-tô học Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   Nhắc đến thuật ngữ “phép lạ”, những người có não trạng thực nghiệm thường nghĩ đến những điều […]

Xem Chi Tiết
Jul
04

Tìm Hiểu Và Phê Bình Quan Điểm Của Jurgen Moltmann Về Thiên Chúa Đau Khổ Nơi Biến Cố Thập Giá Và Trong Cuộc Sống Hiện Sinh Của Con Người

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tìm Hiểu Và Phê Bình Quan Điểm Của Jurgen Moltmann Về Thiên Chúa Đau Khổ Nơi Biến Cố Thập Giá Và Trong Cuộc Sống Hiện Sinh [...]
By Majorica | Luận Văn . Thần Học
Xem Chi Tiết
Jul
04

“Ở với Ta” – hành trình kết thân với Thiên Chúa theo kinh nghiệm của thánh Inhã

Môn học: Thần học trong Linh Thao của Thánh Inhã Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Trần Vinh Danh, S.J. Comigo – “Ở với Ta”[1] là kết quả của một hành trình kết […]

By Majorica | Thần Học Luân Lý
Xem Chi Tiết
Jul
04

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh […]

Xem Chi Tiết
Jul
04

The Thoughts of St. Gregory of Nazianzus on the Son through “The Fourth Theological Oration, Which is the Second Concerning the Son”

Môn học: Giáo Phụ Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   Opinions of the Two Natures of Jesus before the General Council of Nicea (325) Christian doctrine, as we […]

Xem Chi Tiết