Thần Học

Jun
15

Tìm hiểu và phân tích đoạn Tin mừng Chúa chịu cám dỗ (Mt 4:1-11)

Môn học: Tin Mừng Matthêu Giáo sư: G.B. Phạm Quý Trọng Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. Tác giả thư Do Thái đúc kết sâu sắc chân dung Con Thiên Chúa Làm Người: “Vì bản […]

Xem Chi Tiết
Jun
15

Nỗi khắc khoải của người ngôn sứ

Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Đỗ Hùng Dinh, S.J. Bài viết tìm hiểu nỗi khắc khoải của ngôn sứ Giê-rê-mi-a ẩn chứa trong Khúc Ai Ca (Gr 14:17-22). […]

Xem Chi Tiết
Jun
15

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Môn học: Luân lý Y-Sinh học Công giáo Giáo sư: Trần Như Ý Lan, M.D. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ […]

Xem Chi Tiết
Jun
15

Phê bình mô hình ba văn hóa của Liang Shuming

Môn: Thần học Á Châu Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Chí, S.J.    Xuất phát từ tham vọng muốn giải quyết các khủng hoảng xã hội ở Trung Quốc đầu […]

Xem Chi Tiết