Thần Học Thánh Kinh

Oct
20

Người Tôi Trung Của Thiên Chúa Chịu Hiến Tế – Is 53,10-11 – Chúa nhật XXIX Thường Niên B

1. Bài đọc  (Is 53, 10-11) 10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Oct
13

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan (Kn 7,7-11 – Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên B)

1. Bài đọc 7 Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Oct
11

Sự Thinh Lặng Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mia Sau Cuộc Tranh Cãi Với Ngôn Sứ Kha-Nan-Gia

Môn học: Ngôn ngữ Giáo sư: Cao Gia An, SJ Học viên: Nguyễn Văn Chí, SJ Sự tĩnh lặng có giá trị rất riêng của nó, nghĩ hạn, trường hợp ngôn sứ GI-rê-mia thinh Tĩnh […]

Xem Chi Tiết
Oct
06

Cả Hai Sẽ Nên Một Xương Một Thịt (St 2,18-24 – Chúa Nhật XVII – Thường Niên B)

1. Bài đọc (St 2,18-24) 18ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” 19ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
29

Đức Chúa Ban Thần Khí Cho 70 Kỳ Mục Để Phụ Giúp Mô-sê (Ds 11,25-29 – Chúa nhật XXVI Thường Niên B)

1. Bài đọc 25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
22

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B)

1. Bài đọc:  (Kn 2,12.17-20) Còn quân vô đạo,…chúng bảo nhau : 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
20

Những Chỉ Thị Của Đức Chúa Về Lễ Vượt Qua (Phân tích Xh 12,1-8.11-14 – Đối chiếu với Ga 13,1-15)

Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Qua việc làm rõ bối cảnh và ý nghĩa của bản văn Xh 12,1-8.11-14, người viết cho thấy Lễ […]

Xem Chi Tiết
Sep
15

Người Tôi Trung Tin Tưởng Vào Thiên Chúa (Chúa Nhật XXIV – Thường Niên B – Is 50,5-9a)

Bài đọc (Is 50,5-9a) 5ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
08

Thiên Chúa Cứu (CN XXIII – TN B – Is 35,4-7b)

1. Lời Chúa  (Is 35,4-7b) (4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
01

Để Lắng Nghe và Giữ Mệnh Lệnh Chúa Truyền (CN XXII – TN B, Đnl 4,1-2.6-8)

Bài đọc: (Đnl 4,1-2.6-8) Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết