Thần Học Thánh Kinh

May
21

Syllabi: Pentateuch

PENTATEUCH                     First Semester School Year 2017-2018 Instructor: Rev. Joseph Pham Tuan Nghia, SJ Class Hours: 8:00 – 11:00 Mon, Tue, Thur and Fri. Course duration: 45 hours   […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Jan
27

Nữ ngôn sứ, một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

                                                                                         Môn học: Ngôn Sứ  Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Lê Cao Tài, S.J. Trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo Do Thái trọng nam khinh nữ, việc xuất hiện […]

Xem Chi Tiết
Jan
18

Tìm hiểu đoạn Kinh Thánh St 22,1-19: “Ông Abraham dâng Isaac làm lễ tế”

  Môn Học: Tìm Hiểu Ngũ Thư Giáo Sư: Phạm Tuấn Nghĩa, SJ. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng, SJ. Câu chuyện Abraham hiến tế Isaac diễn tả sự giằng co giữa niềm tin vào lời […]

Xem Chi Tiết
Jan
11

Chân dung người môn đệ được sai đi (Mt 10:5-15)

Môn học: Dẫn nhập Tin Mừng Mátthêu & Máccô Học viên: Hoàng Khắc Luận  Trong cả bốn Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Matthew trình bày cho chúng ta một chỉ thị và huấn dụ […]

Xem Chi Tiết
Nov
06

Sự phát triển về quan niệm thưởng phạt trong truyền thống khôn ngoan Do thái

Bài viết môn: Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan Giáo sư: Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, OP. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, SJ. Sự phát triển về quan niệm thưởng phạt trong truyền thống khôn […]

Xem Chi Tiết
Oct
16

Dẫn Nhập Tân Ước- Raymond E. Brown: Chương 1-Bản chất và nguồn gốc của Tân ước

Chương 1 BẢN CHẤT VÀ NGUỒN GỐC CỦA TÂN ƯỚC   Mặc dù thuật ngữ “Tân Ước” có gợi lên cho chúng ta về một nền văn chương Ki-tô giáo, nhưng hiểu được như vậy […]

Xem Chi Tiết
Sep
21

Tìm hiểu bản văn Ga 13,31-35

Môn học: Tin Mừng Gioan Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh. S.J. Trình thuật Ga 13,31-35 nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (13,31-17,26). Nội dung chính của […]

Xem Chi Tiết
Sep
21

Đức Giêsu trong Luca: Mẫu gương và thầy dạy về cầu nguyện

                                                                                                Môn học: Tin Mừng Luca Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.   Thánh sử Luca cho thấy cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng […]

Xem Chi Tiết
Sep
08

Chú giải đoạn sách Ds 12,1-16

                                                                                                          Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Hoàng Sơn, S.J.   Bài viết chú giải đoạn sách Dân số 12,1-16.[1] Trình thuật kể lại câu chuyện bà Miriam […]

Xem Chi Tiết
Jun
15

Tìm hiểu và phân tích đoạn Tin mừng Chúa chịu cám dỗ (Mt 4:1-11)

Môn học: Tin Mừng Matthêu Giáo sư: G.B. Phạm Quý Trọng Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. Tác giả thư Do Thái đúc kết sâu sắc chân dung Con Thiên Chúa Làm Người: “Vì bản […]

Xem Chi Tiết