Thần Học Thánh Kinh

Jun
08

Sự Biến Đổi Nhờ Ơn Thánh Thần (Cv 2,1-11 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C)

Bài đọc: (Cv 2,1-11) 2 1Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
May
25

Để Thánh Thần Hướng Dẫn (Cv 15,1-2.22-29 – Chúa Nhật VI – Phục Sinh – Năm C)

Bài đọc: (Cv 15,1-2.22-29) 15 1Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Mar
30

Một Sự Đổi Mới Tận Căn (Gs 5,9a.10-12 – Chúa nhật IV – Mùa Chay- Năm C)

Bản văn (Gs 5,9a.10-12) 5 9ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.” 10Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Mar
23

Ai Chân Thành Sẽ Được Chúa Cho Hiểu Biết Những Điều Bí Nhiệm (Xh 3,1-8a.13-15 – Chúa Nhật III – Mùa Chay – Năm C)

Bài đọc: (Xh 3,1-8a.13-15) 3 1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Mar
16

Thiên Chúa Ban Lời Hứa Cho Áp-ram (St 15,5-12.7-8 – Chúa nhật II – Mùa Chay Năm C)

Bài đọc: (St 15,5-12.17-18) 15 5Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Mar
09

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất Đáng Được Tôn Thờ (Đnl 26,4-10 – Chúa Nhật I – Mùa Chay – Năm C)

Bài đọc: (Đnl 26,4-10) 26 “Hôm nay tôi xin trình với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ ban cho […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Mar
01

Lời Nói Ra Thể Hiện Được Tình Trạng Tâm Hồn (Hc 27,5-8 – Chúa Nhật VIII – Thường Niên C)

Bài đọc: (Hc 27,5-8) 27 5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. 6Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Feb
23

Đa-vít Tha Mạng Cho Sa-un Vì Kính Sợ Chúa (1Sm 26,2.7-9 – Chúa Nhật VII Thường Niên C)

Bài đọc: (1Sm 26,2.7-9) 26 2Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp.  7Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm […]

Xem Chi Tiết
Feb
15

Người Tựa Nương Nơi Chúa Thì Được Chúc Phúc (Gr 17,5-8 – Chúa Nhật VI – TN C)

Bài đọc: (Gr 17,5-8) 17 5ĐỨC CHÚA phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA! 6Người đó sẽ […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Feb
02

Ngôn Sứ, Chiến Binh Của Đức Chúa (Gr 1,4-5.17-19 – Chúa nhật IV – Thường Niên C)

Bài đọc: (Gr 1, 4-5.17-19) 1 4Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết