1. Lời Chúa  (Is 35,4-7b)

(4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ !

Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,

ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.

Chính Người sẽ đến cứu anh em.”

(5) Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.

(6) Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,

miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.

Vì có nước vọt lên trong sa mạc,

khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

(7) Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,

đất khô cằn có mạch nước trào ra.

 

2. Tìm hiểu nội dung

Đoạn trích trong sách tiên tri Isaia này trình thuật lời tiên báo về niềm vui Thiên Chúa cứu dân khỏi cảnh lưu đày ở Ba-by-lon. Trước tiên, câu 4 là lời nhắc nhở những ai đang nhát đảm rằng Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ mặc dân của Người, đang đến để thưởng phạt công minh. “Chính Người sẽ cứu anh em” quả nêu bật một sự xác tín mạnh mẽ vào Thiên Chúa cứu độ dân. Lời nói xác tín này còn làm dân được an ủi nhiều, mặc dù trước đó, dường như Chúa đã để cho dãy Li Băng, núi Các-men, đồng bằng Sa-ron và vùng Ba-san rơi vào tình cảnh đối diện với sự hủy diệt (Is 33,9).

Ngày Thiên Chúa đến cứu dân là ngày của niềm vui được giải thoát khỏi nỗi khổ cực lưu đày, ngày mà dân nhận lại sự tự do của những con người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Trong ngày vui mừng trọng đại ấy, những gì con người viên mãn bị tước đoạt sẽ được phục hồi: kẻ bị mất thị giác sẽ nhìn thấy được, kẻ mất thính giác lại nghe thấy, kẻ không thể đi lại nhảy nhót tựa như nai, và kẻ câm lại có thể reo hò mừng vui (cc.5-6a). Trong ngày ấy, không chỉ dân Thiên Chúa vui mừng, mà thiên nhiên cũng được hiệp thông vào niềm vui, sự hy vọng: trong sa mạc khô cằn lại có nước vọt lên, khe suối tuôn giữa vùng đất hoang, miền đất nóng bỏng lại trở nên mát mẻ với những ao hồ, đất khô lại ẩn tàng mạch nước trực trào tuôn chảy… (cc.6b-7b). Tin mừng ấy chúng ta sẽ thường gặp lại trong Tân Ước, khi nói về Đức Giê-su Ki-tô (như trong Mt 11,5;…).

Trong bối cảnh của đoạn trích Isaia này, chúng ta hiểu những hình ảnh người mù, người điếc chính là hình ảnh về cộng đồng con cái Ít-ra-en (Is 6,10). Có thể nói, ngày Thiên Chúa cứu dân là ngày chính Thiên Chúa phục hồi tình trạng con người toàn vẹn cho dân của Người.

Như thế, lời tiên báo của Isaia vừa nêu là về ngày cứu độ của Thiên Chúa dành cho dân của Người, một ngày vui mừng trọng đại, ngày của sự hy vọng và chữa lành. Tất cả những điều được nói ấy sẽ ứng nghiệm nơi Đức Ki-tô, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 7,31-37).

 

 

Giuse Tuân. Vũ Chí Thành, Sj

Tham khảo

John Barton and John Muddiman, The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press, 2001, tr.462.

CGKPV, Kinh Thánh – ấn bản 2011, Nxb. Tôn Giáo, 2011, tr.1558.1602-1605.